flytta till innehållet

Jämkad dagpenning vid företagsverksamhet

Företagsverksamhet och förvärvsinkomster från jord- och skogsbruk påverkar utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning. Observera att egenanställning också påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen och inkomster från den beaktas vid utbetalningen av dagpenningen.

  1. Meddela arbets- och näringsbyrån om att du inlett företagsverksamhet. Arbetslöshetskassan behöver arbets- och näringsbyråns utlåtande om företagande.
  2. Om du får inkomster från deltidsföretagande, meddela arbetslöshetskassan om att du inlett företagsverksamhet och vilken företagsform det är frågan om.
  3. Ange inte de arbetsdagar eller arbetstimmar som du utfört som företagare i ansökan.
  4. Egenanställdas företagsinkomst (Ukko.fi, OP Lättföretagare m.m.) beaktas enligt intjänande, dvs. under den ansökningsperiod, under vilken arbetet utförts.
  5. Skicka en kopia av månadsbokföringen till arbetslöshetskassan under det första året från företagandets inledande.
  6. När beskattningen har bekräftats kommer företagsinkomsterna att beaktas enligt den bekräftade beskattningen. Skicka årligen ett bekräftat skattebeslut med specifikationer till arbetslöshetskassan.

Om du inleder företagsverksamhet på heltid, kontakta företagskassan och ditt eget förbund omedelbart.