flytta till innehållet

Rölighetsunderstöd

Rörlighetsunderstödet ersätter arbetsresekostnader och kostnader i anslutning till utbildningar i anställningen. Förutsättningen är att du som arbetslös tar emot arbete som ligger långt borta från din nuvarande adress. Du kan få rörlighetsunderstöd redan innan det egentliga arbetet börjar om du deltar i utbildning i anslutning till en minst två månaders anställning.

Obs! Du måste ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning innan arbetet eller utbildningen inleds.

Rörlighetsunderstöd kan också betalas om dagpenningen inte kan betalas innan arbetet inleds på grund av karenstid, arbetsskyldighet eller självrisktid.

  • Du måste ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning innan arbetet eller utbildningen inleds.
  • Vid heltidsarbete överskrider vägen till och från arbetet 3 timmar och vid deltidsarbete 2 timmar. När det gäller arbetsrelaterad utbildning är resetiderna desamma.
  • Anställningsförhållandet varar i minst två månader.

Restiden till arbetet och utbildningen beräknas enligt resan till och från. I restiden beaktas byten av fortskaffningsmedel och eventuella väntetider. Om du har en bil räknas restiden för bilen. Du kan få rörlighetsunderstöd även om flyttar närmare arbetsplatsen efter att ha tagit emot arbetet, om förutsättningarna annars uppfylls. 

Rörlighetsunderstöd kan sökas endast för en anställning eller utbildning åt gången. Du kan inte samtidigt ansöka om rörlighetsunderstöd för två deltidsarbeten. Varaktigheten av rörlighetsunderstödets utbetalning avgörs med de uppgifter som finns tillgängliga i början av anställningen/utbildningen. Om anställningen/utbildningen fortsätter längre än överenskommet görs inga ändringar i varaktigheten av rörlighetsunderstödet. Om anställningen/utbildningen avslutas tidigare än överenskommet, betalas rörlighetsunderstöd ut högst till slutet av anställningsförhållandet. Om anställningsförhållandet har varat i mindre än två månader kommer de redan utbetalda rörlighetsunderstöden i regel att återkrävas.

Rörlighetsunderstöd betalas inte ut i följande situationer:

  • permittering eller skäl som är jämförbara med permittering
  • frånvaro på grund av egen orsak / oavlönad ledighet
  • en förmån som förhindrar utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning, bl.a. sjukdagpenning, lön för uppsägningstid, m.m.

Varaktigheten av rörlighetsunderstödets utbetalning påverkas av anställningsförhållandets längd.

Varaktigheten av rörlighetsunderstödet

30 dagar

när anställningsförhållandet varar i minst 2 månader

45 dagar

när anställningsförhållandet varar i minst 3 månader

60 dagar

när anställningsförhållandet varar i minst 4 månader

 

Rörlighetsunderstöd betalas ut högst fem dagar i kalenderveckan.

Exempel:
Arbetet inleds 1.3.2021 och stödperioden är 30 dagar. Vi betalar ut rörlighetsunderstöd för perioden 1.3.2021–30.3.2021. Tiden omfattar 22 avlönade dagar (mån-fre), så vi betalar rörlighetsunderstöd för 22 dagar.

När det gäller deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd ut för de dagar som du faktiskt arbetat. Annars är villkoren desamma.

 

Rörlighetsunderstödet är 37,21 euro per dag år 2024. Rörlighetsunderstödet kan också omfatta barntillägg, som är 7,01€ för ett barn (år 2023), 10,29 euro för två barn (år 2023) och 13,26 euro för flera barn (år 2023). Om din arbetsplats eller skolplats är på över 200 kilometers avstånd betalas rörlighetsunderstödet ut med höjt belopp. Förhöjningen är 4,91 euro per dag. Vid deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd ut för arbetsdagarna och högst fem dagar i veckan.  

Barntillägg 1.3.2024-31.3.2024 är 5,84€ för ett barn, 8,57 euro för två barn och11,05 euro för flera barn. Dessutom avskaffas rätten till barnförhöjning helt för betalda dagar från och med 1.4.2024.

Rörlighetsunderstöd söks skriftligen via Nätkassan. Ansökan om rörlighetsunderstöd ska finnas hos kassan senast inom tre månader från att anställningen / utbildningen i anslutning till anställningen inletts. Rörlighetsunderstöd kan endast betalas ut om du har varit arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån innan arbetet/utbildningen inletts. Observera att du också måste ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning innan anställningen/utbildningen inleds.

Bilagor till ansökan:

  • Arbetsavtalet eller en annan utredning av de centrala villkoren för anställningen
  • Utredning av utbildningen, om du ansöker om rörlighetsunderstöd för utbildning
  • Om du inte är mottagare av inkomstrelaterad dagpenning innan anställningen/utbildningen inleds, skicka en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning från Nätkassan för dagarna utan arbete innan du ansöker om rörlighetsunderstöd.

Rörlighetsunderstöd betalas ut retroaktivt i en ansökningsrytm på fyra veckor eller en månad.

Om du ansöker om rörlighetsunderstöd för deltidsarbete, skicka en ansökan om rörlighetsunderstöd och en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, av vilka arbetsdagarna framgår, till kassan.

Du kan skicka alla ansökningar och bilagor till kassan via Nätkassan. Nätkassan är det snabbaste och säkraste sättet att skicka ansökningar och bilagor till kassan. Om du inte kan använda Nätkassan, använd bifogade blanketter och posta blanketterna till Super arbetslöshetskassan.

Vi tar inte emot bilagor eller ansökningar per e-post.

Skicka bilagor och ansökningar via Nätkassan:

Netkassa

Liikkuvuusavustushakemus Ladda fil

pdf-Dokument, 190,13 kB