Siirry sisältöön

Valitus

Jos olet tyytymätön työttömyyskassan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Muutosta ei voi hakea TE-toimiston antamaan lausuntoon. Jos olet eri mieltä TE-toimiston antamasta lausunnosta, pitää muutoksenhaku silloinkin kohdistaa kassan antamaan päätökseen. Muutosta haetaan tekemällä valitus työttömyyskassan antamaan päätökseen ja lähettämällä valitus työttömyyskassalle.

HUOM! Valitus lähetetään aina työttömyyskassalle.

Mikäli työttömyyskassa ei voi oikaista annettua päätöstä, toimitamme valituksen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Valitusaika

Valituksen on oltava perillä työttömyyskassassa viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun sait päätöksestä tiedon. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu ilmoittamaasi osoitteeseen (ensimmäisenä päivänä pidetään postituspäivää seuraavaa päivää). Jos päätös on toimitettu sinulle sähköisesti, sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä sinä päivänä, kun olet avannut päätöksen.

Valituksen tekeminen

Valitus tulee tehdä aina kirjallisesti ja osoittaa se sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta itse valitus lähetetään työttömyyskassaan. Valitusta ei voi tehdä puhelimitse.

Voit toimittaa valituksen työttömyyskassaan henkilökohtaisesti tai asiamiehesi, postin tai lähetin välityksellä. Valituksen voi jättää kirjallisesti myös Nettikassassa viestipalvelun kautta.

Ilmoita valituksessa seuraavat asiat:

 • päätös (päätöksen numero), johon haet muutosta
 •  milloin olet saanut päätöksen tiedoksi
 • miltä osin vaadit saamaasi päätökseen muutosta
 • mitä muutoksia vaadit päätökseen
 • perustelut sille, miksi haet muutosta päätökseen
 • valitustasi ja sen käsittelyn etenemistä koskevia yhteydenottoja varten nimesi, kotikuntasi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi

Jos puhevaltaa käyttää sinun laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos valituksen on laatinut joku muu kuin sinä itse, ilmoita valituksessasi myös tämän henkilön yhteystiedot (nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero) ja liitä valitukseen valtakirja. Liitä valitukseen työttömyyskassan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Liitä valitukseen myös asiakirjat, joihin valituksessasi vetoat, jos et toimittanut niitä työttömyyskassan jo aiemmin. Lisäselvityksiä voi toimittaa myöhemminkin.

Valitus lausuntoon pohjautuvasta päätöksestä

 • Kassa pyytää kirjallisesti lausunnon antajalta (TE-toimistosta/ kunnalta) uutta lausuntoa/vastinetta valituksen johdosta.
 • Mikäli annettua lausuntoa ei muuteta, työttömyyskassa lähettää valituksen käsiteltäväksi ensimmäiseen asteeseen eli sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan (SAMU) ja siinä yhteydessä lähettää myös sinulle kuulemiskirjeen ja liitteinä kopiot kassan muutoksenhakulautakunnalle kirjoittamasta vastineesta ja lausunnon antajan vastineesta valituksen johdosta.
 • Mikäli annettu lausunto muutetaan, työttömyyskassa käsittelee asian uudelleen ja kumoaa annetun päätöksen. Sinulle lähtee uusi kirjallinen päätös.

Valitus muusta syystä

 • Kassa tarkistaa valituksen johdosta annetun päätöksen oikeellisuuden.
 • Mikäli on korjattavaa, asia itseoikaistaan ja kassa antaa sinulle uuden kirjallisen päätöksen.
 • Mikäli ei ole korjattavaa, työttömyyskassa lähettää valituksen käsiteltäväksi muutoksenhakulautakuntaan (SAMU) ja siinä yhteydessä lähettää myös valittajalle kuulemiskirjeen ja liitteenä kopion kassan muutoksenhakulautakunnalle kirjoittamasta vastineesta. Muutoksenhakulautakunta antaa valituksen johdosta kirjallisen päätöksen ja lähettää päätökset työttömyyskassalle ja sinulle.
 • Mikäli valituksenalainen päätös kumotaan:
  • Työttömyyskassa käsittelee hakemuksen uudelleen ja antaa uuden päätöksen muutoksenhakulautakunnan päätöksen johdosta
  • Tai työttömyyskassa voi valittaa lautakunnan antamasta päätöksestä vakuutusoikeuteen (VAKO) ja lähettää sinulle kuulemiskirjeen ja asian tiedoksi.
 • Mikäli valitus hylätään:
  • Valittaja voi valittaa muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä toiseen valitusasteeseen (VAKO) lähettämällä valituksen työttömyyskassalle.
  • Kassa pyytää kirjallisesti lausunnon antajalta (TE-toimistosta/ kunnalta) uutta lausuntoa/vastinetta valituksen johdosta.
  • Mikäli annettua lausuntoa ei muuteta, työttömyyskassa lähettää valituksen käsiteltäväksi toiseen valitusasteeseen (VAKO) ja siinä yhteydessä lähettää myös sinulle kuulemiskirjeen ja liitteinä kopiot kassan VAKO:lle kirjoittamasta vastineesta ja lausunnon antajan vastineesta valituksen johdosta. VAKO antaa valituksen johdosta kirjallisen päätöksen ja lähettää päätökset työttömyyskassalle ja sinulle.