Siirry sisältöön

Työkyvyttömyys ja ansiopäiväraha

Sairastuminen ansiopäivärahan ajalla

Ansiopäivärahaa ei pääsääntöisesti makseta sairausloman ajalta. Sairausloman ajalle tulee hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Kelan sairauspäivärahassa on omavastuuaika. Jos olet välittömästi ennen sairauslomaa saanut työttömyyskassasta ansiopäivärahaa, työttömyyskassa voi maksaa myös Kelan asettamalle omavastuuajalle ansiopäivärahaa. Jos olet sairaana yksittäisiä päiviä, ilmoita sairauspäivät ansiopäivärahahakemuksessasi ja ilmoita kassalle tarkat päivämäärät, jotka olet sairauslomalla.

Merkitse ansiopäivärahahakemukseen sairauspäivien kohdalle "sairas". Palkallisen sairausloman ajalta tulee hakemuksessa ilmoittaa työtunnit niiltä ajoilta, joilta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa.

Sairausloman jatkuminen Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen

Ansiopäivärahaa ei pääsääntöisesti makseta sairausloman ajalta. Jos Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen olet edelleen työkyvytön, voit tietyissä tilanteissa hakea ansiopäivärahaa. 

Edellytykset:

 • Kelan sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaika on täyttynyt
 • olet ilmoittautunut työttömäksi ja kokoaikaisen työn työnhakijaksi TE-toimistoon enimmäisajan päätyttyä
 • sairausloman jatkuessa olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja eläkehakemus on vireillä, olet saanut hylkäävän eläkepäätöksen tai päätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä
 • jos sinulla on voimassa oleva työsuhde, työnantajallasi ei ole tarjota sinulle työkykyäsi vastaavaa työtä
 • täytät myös muut ansiopäivärahan saamisen edellytykset

Jos eläkelaitos myöntää täyden työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen, ei samalta ajalta ole oikeutta ansiopäivärahaan. Sinun tulee ilmoittaa eläkepäätöksestä työttömyyskassalle viipymättä sen saatuasi. Jos työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki myönnetään osittaisena, se vähennetään ansiopäivärahasta.

Jos olet sopinut työaikasi osa-aikaistamisesta eli työaikaasi on lyhennetty sairauden vuoksi yhteisellä sopimuksella työnantajan kanssa, ei oikeutta työttömyyspäivärahaan ole.

Kun haet ansiopäivärahaa sairausloman jatkuessa, lähetä työttömyyskassalle:

 • ansiopäivärahahakemus aluksi vähintään kahden viikon ajalta jälkikäteen sairauspäivärahaoikeuden päättymisen jälkeen
 • palkanlaskijan kirjoittama palkkatodistus viimeisiltä 26 työssäoloehdon täyttäviltä viikolta, jolloin olet saanut täyttä palkkaa. 26 viikon ei täydy olla yhtäjaksoista aikaa, mutta se ei saa sisältää osasairausajan palkan aikaa. Myös lomaraha, lomakorvaus ja mahdolliset palkattomat ajat on eriteltävä.
 • kopio Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymispäätöksestä
 • ilmoita kassalle minkä ajan olet sairauslomalla
 • ilmoitus työkyvyttömyyseläkkeen vireilläolosta tai kopio eläkepäätöksestä
 • kirjallinen todistus työnantajalta, ettei työnantajalla ole tarjota työkykyäsi vastaavaa työtä