Siirry sisältöön

Toimi näin, jos työsi keskeytyy loman ajaksi tai sinut lomautetaan

Voit hakea työttömyyskassasta ansiopäivärahaa, jos työsopimuksessasi on sovittu työnteon keskeytymisestä tai sinut lomautetaan. Työnteon keskeytys voi syntyä esimerkiksi, jos koulunkäynninohjaajan työnteko keskeytyy koulun loma-ajoiksi.  Tällöin työsopimus on voimassa, mutta työntekijän velvollisuus tehdä työtä ja työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa keskeytyvät. Lomautukseen pätevät omat säännöt, jotka löytyvät täältä 

Työnteon keskeytyksestä pitää sopia työsopimuksessa

  • Päivärahaan ei ole oikeutta, jos asiasta ei ole sovittu työsopimuksessa. Työsopimusta allekirjoitettaessa pitää sopia lomautukseen rinnastettavassa tilanteessa palkattomista loma-ajoista, palkanmaksun keskeytyksestä tai siitä, että työnantajalla ei ole tarjota työtä kyseiselle ajalle.

Huomioi, että pelkkä maininta ”työpäiviä ovat koulun työpäivät” ei oikeuta päivärahaan koulujen loma-ajoilta, vaan tarvitsemme kassalle työsopimuksen liitteen. 

  • Jos asiasta ei ole mainintaa työsopimuksessa, kassalle tulee lähettää työsopimuksen liite, jossa lomautukseen rinnasteisesta ajasta on sovittu. Liite astuu voimaan liitteen allekirjoituspäivästä lukien, eikä jälkikäteen allekirjoitettua liitettä huomioida hakemuksen käsittelyssä. 
  • Jos työnantaja tarjoaa lomautuksen tai keskeytyksen ajaksi muuta työtä, se täytyy ottaa vastaan tai muuten menettää oikeutensa päivärahaan. 

Näin haet päivärahaa

  • Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. 
  • Jos teet kokoaikatyötä, lähetä kassaan päivärahahakemus takautuvasti keskeytys-/lomautusajalta, työsopimus ja mahdollinen työsopimuksen liite (jos asiasta on sovittu työsopimuksessa) ja/tai lomautusilmoitus. 
  • Jos teet osa-aikatyötä, sinulla on mahdollisuus saada soviteltua päivärahaa. Lähetä kassalle hakemus takautuvasti kalenterikuukaudelta ja liitä mukaan työsopimus ja mahdolliset liitteet. 
  • Kassa saa pääsääntöisesti tulotiedot suoraan tulorekisteristä. Jos työnantaja ei ole ilmoittanut kaikkia kassan tarvitsemia tietoja tulorekisteriin, kassa pyytää puuttuvat tiedot.
  • Nopeuttaaksesi hakemuksen käsittelyä kannattaa hakemuksen yhteydessä lähettää palkkalaskelmat viimeisiltä kuudelta kuukaudelta tai edellisen lomautusjakson jälkeiseltä ajalta.