Siirry sisältöön

Työssäoloehto- ja jäsenyysehto

Ansiopäivärahaan on oikeus, jos täytät työssäolo- ja jäsenyysehdon. Tämä tarkoittaa 26 viikon työskentelyä palkkatyössä kassan jäsenyyden aikana. Työssäoloehdon täyttää jokainen kalenteriviikko (ma-su), jolloin olet tehnyt töitä tai saanut palkkaa vähintään 18 tunnilta (esimerkiksi palkallinen sairaus- tai vuosiloma).

Työssäoloehdon ei tarvitse kertyä kerralla. Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Tarkastelujaksoa voi pidentää työttömyysturvalain mukaisten hyväksyttävien syiden vuoksi enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi päätoiminen opiskelu, sairaus ja enintään 3-vuotiaan lapsen hoito.

Palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen. Jos työehtosopimusta ei ole, tulee kokoaikatyön palkan olla vähintään minimipalkan mukainen 1331 e/kk (vuonna 2023). Palkka suhteutetaan työaikaan, päiväpalkan on pitänyt olla vähintään 61,91 euroa. Se saadaan jakamalla kuukauden minimipalkka keskimääräisellä työpäivien määrällä (1331 : 21,5). Huomioi, että palkasta on tullut maksaa muun muassa työttömyysvakuutusmaksu, jotta palkka hyväksytään työssäoloehtoon.

Jos työssäoloehto tai jäsenyysehto ei täyty osaltasi, voit olla oikeutettu Kelan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Ole tässä tilanteessa suoraan yhteydessä Kelaan.

KELA

Ansiopäivärahaoikeuden menettäminen

Työssäoloehdon ja oikeuden ansiopäivärahaan menetät jos

 Olet poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman työttömyysturvalaissa määriteltyä hyväksyttyä syytä

Olet toiminut päätoimisena yrittäjänä 1,5 vuotta

Olet vaihtanut työttömyyskassaa ja vaihdon väliin on jäänyt yli kuukauden katkos

Näissä tilanteissa voit saada ansiopäivärahaa vasta, kun olet täyttänyt työssäoloehdon kokonaisuudessaan uudelleen.

Työssäoloehdon kertyminen palkkatukityöstä ja työllistämisvelvoitteen aikana

Palkkatukityö kerryttää myös työssäoloehtoa, mutta vain 75 %. 26 viikon työssäoloehto palkkatukityön aikana täyttyy, kun olet ollut töissä 35 työssäoloehdon täyttävää viikkoa. Jos palkkatuki on järjestetty työllistämisvelvoitteen perusteella täyttää jokainen viikko työssäoloehdon.