Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Hallitus on päättänyt uusista työllisyystoimista

Hallitus on tehnyt päätökset työllisyystoimista seuraaville vuosille. Näillä on merkitystä myös työttömyysturvaan. Suurin muutos työttömyysturvaan tulee työssäoloehdon euroistamisesta. Hallitus linjasi myös, että omaehtoisen opiskelun ehtoja tullaan muuttamaan ja jatkossa tekijänoikeuskorvaukset eivät vaikuta työttömyysturvaan ja sen maksamiseen.

Työttömyysturvalain muutos on tarkoitus saada voimaan vuoden 2023 alusta. Lakien tarkemmat yksityiskohdat määräytyvät lainvalmistelun yhteydessä ja lait voivat vielä muuttua.

Mitä euroistaminen tarkoittaa?

Työssäoloehdon euroistaminen tarkoittaa, että työssäoloehto täyttyy jatkossa ansaitun palkan mukaan, eivätkä tehdyt työtunnit vaikuta työssäoloehdon täyttymiseen. Nykyisen lain mukaan työssäoloehto täyttyy kun, olet tehnyt töitä 26 työssäoloehdon täyttävää viikkoa 28 kuukauden sisällä. Yksi työssäoloehdon täyttävä viikko syntyy, kun olet tehnyt töitä vähintään 18 työtuntia kalenteriviikossa.

Euroistamisen myötä jokainen kuukausi, jolloin olet ansainnut vähintään 844 € (vuoden 2021 taso), kerryttää työssäoloehtoa. Työssäoloehto täyttyy, kun olet työskennellyt 26 työssäoloehdon täyttävää viikkoa, eli noin kuusi kuukautta. Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden sisällä. Hallituksen linjauksen mukaan työssäoloehtoa voisi kerryttää tietyissä tilanteissa myös puolen kuukauden pätkissä, jolloin myös ansaintaraja olisi pienempi.

Omaehtoisen opiskelun ehtojen muuttaminen

Tietyissä tilanteissa ansiosidonnaisella päivärahalla voisi tehdä omaehtoisia opintoja. Tästä päätöksen tekee TE-toimisto. Pohjoismainen työnhakumalli tulee voimaan vuoden 2022 keväällä, ja se velvoittaa tiettyihin työnhakuvelvoitteisiin. Hallituksen työllisyystoimien mukaan työnhakuvelvoite koskee normaalisti myös omaehtoisissa opinnoissa olevia. Aikaisemmassa hallituksen päätöksessä näin ei ollut. Poikkeuksen tähän tekevät ne henkilöt, jotka suorittavat omaehtoisia opintoja ja joilla ei ole ammatillisia valmiuksia.

Tekijänoikeuskorvaukset eivät vaikuta työttömyysturvaan

Hallitus päätti myös, että jatkossa tekijänoikeuskorvaukset eivät vaikuta työttömyysturvan määrään. Nykyisen lain mukaan tekijänoikeuskorvaukset sovitellaan, mikä voi vaikuttaa ansiopäivärahan maksettavaan määrään. Jatkossa tekijänoikeuskorvauksia ei huomioida työttömyysturvassa.

Hallituksen päättämät työllistämistä edistävät toimet on tarkoitus saada voimaan vuoden 2023 alussa. Kerromme muutoksista lisää, kun lainvalmistelut etenevät.