Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Kassaan ollaan hyvin tyytyväisiä asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella

Olemme onnellisia ja innoissamme, että olemme voineet palvella jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden mielikuvat Super työttömyyskassasta ovat erittäin positiivisia.

Useimmiten mainittiin sanat luotettava, nopea, toimiva, turvallinen, helppo. Kassan tuomaan turvaan ja tarpeellisuuteen liittyvät teemat ovat nousseet spontaaneissa mielikuvissa selvästi aiempaa enemmän esiin. 

Kuvassa on kyselyyn vastanneiden yleisimmät sanat, jotka kuvaavat Super työttömyyskassaa

Super työttömyyskassa järjesti asiakastyytyväisyyskyselyn jäsenilleen elokuussa. Kyselyyn vastasi 1381 kassan jäsentä, joko puhelimitse tai sähköisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa jäsenien tyytyväisyyttä kassan toimintaan, sekä kokemuksista työllistymiseen. Kassa on tehnyt asiakastyytyväisyyskyselyitä parin vuoden välein.

Kassan arvoja ovat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja asiakaslähtöisyys. Kassan arvot saivat korkeat arviot: vastuullisuus 4,2/5, oikeudenmukaisuus 4,2/5 ja asiakaslähtöisyys 4,1/5. Käytännön toiminnassa arvojen toteutuminen merkitsi asiakkaille tasa-arvoista kohtelua, asioiden ja ohjeistuksen selkeyttä, nopeutta, sekä ystävällisyyttä ja yksilöllistä huomiointia.

Kuvassa on kuvattu, miten kassan arvot kuvaavat Super työttömyyskassaa

Oman alan kassaan kuulumista pidettiin hyvin tärkeänä. Jopa 94 % vastaajista oli sitä mieltä, että omaan kassaan kuuluminen on tärkeämpää kuin johonkin toiseen kassaan kuuluminen. Tämä on tietenkin meille ensiarvoisen tärkeää, sillä olemme parhaiten tietoisia juuri omien jäseniemme asioista.

”Kassa on tuki ja turva. Ja luottamus kassaan, että on sellaisen asian puolella mikä itselle tuntuu tärkeältä.” 

”Asiantuntemus ja tieto oman alan asioista tärkeää.”

Asiakaspalvelun laatu on meillä korkealla tasolla

Jopa 87 % kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että meidän asiakaspalvelumme on hyvää tai erittäin hyvää. Asiakaspalvelun asiantuntevuus ja sähköisen asioinnin helppous olivat myös erittäin korkealla tasolla kyselyssä. Henkilökuntamme kunnia-asia on antaa superasiakaspalvelua, ja kassa panostaa asiakaspalveluun laatuun jatkuvasti esimerkiksi kouluttamalla henkilökuntaa.

”Palvelu on nopeutunut ja odotus korvauksen maksamisesta on lyhentynyt, mikä on hienoa! Myös tekstiviestillä saatu tieto maksupäivästä on hyvää palvelua, kiitos siitä!! ”

”Asiani on aina hoidettu hyvin ja ammattimaisesti, alan erityispiirteet huomioiden.”

”Kiitos! Erittäin hyvä työttömyyskassa ja henkilökunta”

Vastaajista 90 % oli sitä mieltä, että he suosittelisivat Super työttömyyskassaa ystävilleen ja kollegoilleen. Kiitämme koko henkilökunnan puolesta kaikkia kyselyyn vastanneita. Saimme kassalle hyvää palautetta, ja käymme palautteet läpi henkilökunnan kanssa.

Kassanjohtajan terveiset:

”Lämmin kiitos kaikille vastaajille todella arvokkaasta palautteesta. Erityisesti meitä ilahduttaa, että SuPer työttömyyskassa nähdään luotettavana, nopeana, turvallisena, helppona. Myös se, että oman alan työttömyyskassaan kuulumisella on suuri merkitys, on meille tärkeää. Haluamme jatkossakin palvella jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla eri elämäntilanteissa. Kiitos myös lukuisista kehitysehdotuksista, käymme nämä kaikki huolellisesti läpi toiminnan kehittämiseksi.”

Matti Romakkaniemi

kassanjohtaja