Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Kiinnostaako sinua vastuullinen hallitustehtävä?

Asetu ehdolle Super työttömyyskassan hallitukseen! Kassan kokouksessa 5.6.2024 käydään tänä vuonna henkilövaalit. Kokouksessa valitaan sääntöjen ja lain mukaan vaalikelpoisten ehdolle asetettujen hakijoiden keskuudesta Super työttömyyskassalle uusi hallitus ja hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Hallitustyöskentely on vastuullinen tehtävä, jossa pääset vaikuttamaan Super työttömyyskassan asioihin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Työttömyyskassan toimintaa ohjaa työttömyyskassan hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia kassan hallinnosta, kassan toiminnan järjestämisestä sekä edustaa kassaa. Kassan hallitus vastaa kassan toimintaa koskevien periaatteiden laatimisesta, tekee päätöksiä kassan varojen sijoittamisesta, tekee Finanssivalvonnalle esityksen jäsenmaksun suuruudesta ja valvoo, että kassan asioita hoidetaan lakien, kassan sääntöjen ja annettujen toimintaohjeiden mukaisesti. Kassan toimintaa säädellään monilla laeilla, joista tärkeimpiä ovat työttömyyskassalaki, hallintolaki ja työttömyysturvalaki.

Kassojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Työttömyyskassan hallitus hoitaa tehtäviään kokouksissa

Työttömyyskassan hallitus kokoontuu 6–8 kertaa vuodessa. Kokoukset järjestetään lähikokouksina kassan toimistolla tai etäkokouksina (Teams-yhteydellä). Kassan operatiivinen johto valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja tuottaa aktiivisesti informaatiota hallitukselle päätöksentekoa varten. Hallitustyöskentely edellyttää hallituksen jäseniltä aktiivista toimintaympäristön seuraamista, sitoutumista tehtävään ja asioihin perehtymistä myös kokousten välillä.

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista palkkio ja korvataan kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakulut.

Ehdolle asettuminen

Kassan sääntöjen mukaan kassan hallituksen jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt kassan jäsen.
Lisäksi työttömyyskassalain mukaan hallituksen jäsenen tulee olla hyvämaineinen. Hyvämaineisuudella tarkoitetaan muun muassa sitä, että kassan hallituksen jäsen ei ole vajaavaltainen, konkurssissa tai määrätty liiketoimintakieltoon. Kassan hallituksella ja vastuunalaisella toimihenkilöllä tulee olla myös yhdessä muun muassa osaamista työttömyysvakuutustoiminnasta ja sijoitustoiminnasta. Edellä mainittua osaamista voidaan hoitaa myös ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla, mutta hallitus vastaa kuitenkin viime kädessä kassan toiminnasta. Yksittäisen hallituksen jäsenen ei tarvitse olla työttömyysvakuutustoiminnan tai sijoitustoiminnan asiantuntija.

Hallituksen jäsenille järjestetään koulutusta tehtävän hoitamista varten hallituskauden aikana.

Hallituksen jäsenen esteellisyys

Hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen ja kassan välistä suhdetta tai muutoin hänen yksityistä etuaan.  Hallituksen jäsenen esteellisyyttä osallistua asian käsittelyyn tai päätöksentekoon koskevat hallintolain 28 §:n mukaiset esteellisyysperusteet.

Hallituksen jäsen on esteellinen ainakin niissä tapauksissa, jos hän on palvelus- tai työsuhteessa kassan sopimuskumppaniin tai toimii hallituksen tai muun vastaavan toimen jäsenenä sopimuskumppanissa esimerkiksi Superliiton liittohallituksessa tai Kirkon alat ry:n hallituksessa.

Esteellisyyssäännökset tulee huomioida kaikessa kassan hallinnon toiminnoissa. Hallitus päättää jäsenen esteellisyydestä. Lähtökohtaisesti hallituksen jäsen huolehtii kuitenkin itse omasta esteellisyydestään asian käsittelyssä.

Kiinnostaako sinua hallitustyöskentely?

Jätä yhteystietosi hallituksen puheenjohtajalle Minna Sivanteelle ja kassanjohtaja Matti Romakkaniemelle ja kerro lyhyesti osaamisestasi, esimerkiksi koulutustaustastasi, mahdollisesta ammattiyhdistystoiminnasta ja mitkä asiat koet omiksi vahvuuksiksesi hallitustyöskentelyä ajatellen.

Minna ja Matti kertovat mielellään lisää hallitustyöskentelystä:

minna.sivanne@supertk.fi ja matti.romakkaniemi@supertk.fi