Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Oman alan työttömyyskassa – Super työttömyyskassa

Asiakastutkimuksen perusteella kassaan ollaan erittäin tyytyväisiä ja oman alan työttömyyskassaan kuulumista pidetään todella tärkeänä. Vastaajista 90 % suosittelisi kassaa muille ja 94 % on sitä mieltä, että on tärkeää kuulua kassaan, jolla on osaamista juuri tietystä alasta.

Kassan jäsenillä on pitkät jäsenyysajat Super työttömyyskassassa. Noin puolet vastaajista on kuulunut kassaan jo yli 10 vuotta ja yli puolet vastanneista on liittynyt kassan jo opiskeluaikana. Monet vastaajista ovat sitä mieltä, että on tärkeää kuulua oman alan työttömyyskassaan yleisten työttömyyskassojen sijaan, koska alan erityispiirteet tunnetaan oman alan kassassa ja kassalla on asiantuntemusta hoitaa alan asioita. Vastaajat pitävät myös tärkeänä, että kassa ja liitto toimivat hyvin yhteen.

SuperTk:lla on vankka osaaminen hoitaa lähihoitajien ja kirkon alojen työntekijöiden työttömyys- ja etuusasioita. Moni kassan henkilökunnasta on työskennellyt kassassa jo yli 15 vuotta, joten ammattitaitoa meiltä ei puutu! Meille jäseniemme työsopimukset, työehtosopimukset ja palkkalaskelmat ovat tuttuja ja tiedämme alojen erityispiirteet sekä tavat, miten töitä tehdään esimerkiksi periodityönä. Kausilomauttamiset ja lomautukseen rinnastettavat ajat ovat meille tuttuja ja näin hakemusten käsittely on meillä nopeaa ja sujuvaa. Meille on tärkeää päästä palvelemaan asiakasta henkilökohtaisesti ja juuri hänen työnsä erityispiirteet huomioiden.

Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan meistä tulee ensimmäisenä mieleen:

”Super ihmiset!”

”Ajaa jäsentensä asiaa, asiansa osaava, pitää puolia”

”Hyvä työttömyyskassa ja hyvä palvelu.”

”Turva, jos jotain käy.”

”Luotettava kassa jo monta vuotta.”

”Asiakkaidensa puolella. Turvallinen.”

”Toimii viipyilemättä ja ongelmitta. Tarvittaessa ottaa asiakkaaseen yhteyden viipymättä ja selkeästi.”

Kassa tekee asiakastyytyväisyyskyselyn kahden vuoden välein. Viimeisin tutkimus tehtiin syksyllä 2022. Tutkimukseen osallistui 1381 jäsentä. Tiedonkeruusta 56 % kerättiin puhelimitse soittamalla ja 44 % sähköisesti.