Siirry sisältöön
Ajankohtaista
 |  Muokattu 18.01.2022

Työnteon keskeytys loma-ajalle

Tiesithän, että voit hakea ansiopäivärahaa Super työttömyyskassasta, jos työsopimuksessasi on sovittu työnteon keskeytymisestä tai sinut lomautetaan. Kyseinen tilanne voi syntyä esimerkiksi koulunkäynninohjaajalle, jonka työnteko voi keskeytyä koulujen loma-ajoiksi.

Lomautus tai lomautukseen rinnastettava syy on tilanne, jossa velvollisuus tehdä työtä ja työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa ovat keskeytyneet kokonaan, mutta työsuhde on edelleen voimassa.

Lomautukseen rinnastettavassa tilanteessa työsopimuksessa täytyy olla sovittu palkattomista loma-ajoista, palkanmaksun keskeytyksestä tai siitä, että työnantajalla ei ole tarjota työtä kyseiselle ajalle. Päivärahaan ei ole oikeutta, jos tästä ei ole sovittu työsopimuksessa. Jos työsopimuksessa ei ole sovittu lomautukseen rinnasteisesta ajasta, tulee kassalle lähettää työsopimuksen liite, jossa lomautukseen rinnasteisesta ajasta on sovittu. Työsopimuksen liitteen tulee olla kassalla ennen hakemuksen käsittelyä. Liitettä ei huomioida enää sen jälkeen, kun päivärahahakemus on käsitelty. On hyvä huomioida myös, että jos työnantaja tarjoaa lomautuksen tai keskeytyksen ajaksi muuta työtä, se täytyy ottaa vastaan tai muuten menettää oikeutensa päivärahaan.

Näin haet päivärahaa

  1. Muista ensimmäisenä ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.
  2. Jos teet kokoaikatyötä, lähetä hakemus takautuvasti lomautusajalta ja liitä hakemuksen mukaan työsopimus, jossa lomautukseen rinnastettavasta tilanteesta on sovittu. Jos työsopimuksessa ei ole sovittu keskeytyksestä, toimita kassalle lomautusilmoitus.
  3. Osa-aikatyön osalta lähetä hakemus kassalle takautuvasti kalenterikuukaudelta ja liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu lomautukseen rinnasteisesta ajasta. Jos työsopimuksessa on esimerkiksi sovittu lomautukseen rinnastettavasta ajasta joululoman ajaksi ja teet töitä osa-aikaisesti. Lähetä kassalle hakemus koko joulukuulta ja seuraava hakemus koko tammikuulta. Muista pitää myös työnhaku voimassa koko ajan. Maksamme sinulle soviteltua päivärahaa.

Kassa saa pääsääntöisesti tulotiedot suoraan tulorekisteristä. Jos työnantaja ei ole ilmoittanut kaikkia kassan tarvitsemia tietoja tulorekisteriin, kassa pyytää puuttuvat tiedot, kun hakemus on otettu käsittelyyn. Nopeuttaaksesi hakemuksen käsittelyä kannattaa palkkalaskelmat lähettää hakemuksen yhteydessä viimeisiltä kuudelta kuukaudelta tai edellisen lomautusjakson jälkeiseltä ajalta