Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Vuodenvaihteen lakimuutokset

1.1.2024 tulee voimaan useampi lakimuutos, jotka vaikuttavat työttömyysetuuksiin. Muutokset koskevat kaikkia ansiopäivärahan saajia. Muutokset koskevat omavastuuaikaa, lomakorvauksien jaksotusta ja indeksikorotuksen jäädyttämistä.

Omavastuuaika pitenee seitsemään päivään

Omavastuuaika asetetaan, kun työttömyysetuutta maksetaan ensimmäisen kerran tai kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, omavastuuajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika vastaa seitsemää työtöntä arkipäivää ja sen tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Nykyään omavastuuaika on viisi työtöntä arkipäivää eli viikko. Jatkossa omavastuuaika vastaa seitsemää työtöntä arkipäivää eli noin 1,5 viikkoa. Omavastuuaika kertyy hitaammin, jos omavastuuajalla on työpäiviä. Jos esimerkiksi työskentelet 50 % työajalla kertyy omavastuuaikasi jatkossa noin kolmessa viikossa.

Super työttömyyskassan jäsenien keskimääräisellä päivärahan tasolla leikkauksen vaikutus olisi noin 113 euroa henkilöä kohden. 

Lomakorvauksien jaksotus

Yli kaksi viikkoa kestävien kokoaikatöiden lomakorvauksia aletaan jaksottamaan. Tämä tulee tarkoittamaan, että jos henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella. Omavastuuaika alkaa mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen. Jos kaikki lomat on pidetty työsuhteen aikana, ei lomakorvauksia makseta ja näin ollen ei niitä myöskään jaksoteta.

Hallituksen esityksen mukaan lomakorvaus jaksotettaisiin, jos se maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella.

Kansaneläkeindeksi jäädytetään

Työttömyysetuudet eivät joitain poikkeuksia lukuun ottamatta nouse kuluttajahintojen nousun myötä. Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen vaikuttaa ansiosidonnaisen tasoon kaikkien saajien kohdalla.

Määräaikainen lapsikorotuksien ylimääräinen korotus poistuu 

Lisäksi 31.12.2023 päättyy vuoden 2023 määräaikainen indeksiin perustumaton lapsikorotuksien 20 % ylimääräinen korotus. Eli lapsikorotukset tulevat pienenemään kaikilta 25–48 euroa kuukaudessa 1.1.2024.

Lisätietoa Lakimuutokset 2024