flytta till innehållet

SuPerTk – skyddar dig i livets förändringar

SuPerTk – skyddar dig i livets förändringar.

Vi tar hand om dig som tar hand om andra.

Bearbetningsstatus

13.03.2022 | Första ansökningar som inkommit

20.03.2022 | Fortsatta ansökningar som inkommit

05.03.2022 | Fortsatta ansökningar för jämkad dagpenning som inkommit

Ansökningarna behandlas i ankomstordning. Om brister upptäcks när ansökan tas upp i behandling, kontaktar handläggaren dig per SMS, meddelandefunktionen i Nätkassan eller per brev.

Uppdaterad 16.03.2022

Senaste nytt

Riksdagen har godkänt lagförändringarna som träder i kraft i september

24.06.2024

Arbetskravet fördubblas, inkomstrelaterade dagpenningen börjar graderas och åldersrelaterade undantag slopas. Dessutom kommer dagpenningen att euroiseras. Euroisering betyder att rätten till dagpenning inte är beroende av gjorda arbetstimmar före arbetslösheten.

Nätkassa

E-tjänst

Du kan skicka alla ansökningar och bilagor till kassan via Nätkassan. Nätkassan är det snabbaste och säkraste sättet att skicka ansökningar och bilagor till kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut till arbetslösa, permitterade och delvis anställda, om arbetstidsförkortningen sker på arbetsgivarens initiativ.

Rörlighetsunderstöd

Om resan till heltidsarbetet tar över tre timmar eller deltidsarbetets resa tar över två timmar per dag, kan du ha rätt till rörlighetsunderstöd.

Alterneringsledighet

Om du vill ta en paus från arbetet kan du komma överens med arbetsgivaren om alterneringsledighet och ansöka om alterneringsersättning.

Medlemskap

Super arbetslöshetskassan är en löntagarkassa. Som kassans medlem kan du trygga din utkomst vid arbetslöshet eller permittering. Du kan vara medlem i kassan via en fackförening eller vara en ordinarie medlem i kassan. Ordinarie medlemsavgift är 7 euro per månad.

Medlemskap

Lagändringar 2024

Utkomstskyddet för arbetslösa står inför stora nedskärningar som kommer att påverka alla som får arbetslöshetsdagpenning.

Enligt regeringsprogrammet träder lagreformerna och nedskärningarna i kraft år 2024. De reformer och nedskärningar som överenskommits i regeringsprogrammet är alltså ännu inte i kraft. De kan förändras, och vissa kanske inte genomförs.

Lagändringar 2024