flytta till innehållet

SuPerTk – skyddar dig i livets förändringar

SuPerTk – skyddar dig i livets förändringar.

Vi tar hand om dig som tar hand om andra.

Bearbetningsstatus

13.03.2022 | Första ansökningar som inkommit

20.03.2022 | Fortsatta ansökningar som inkommit

05.03.2022 | Fortsatta ansökningar för jämkad dagpenning som inkommit

Ansökningarna behandlas i ankomstordning. Om brister upptäcks när ansökan tas upp i behandling, kontaktar handläggaren dig per SMS, meddelandefunktionen i Nätkassan eller per brev.

Uppdaterad 16.03.2022

Senaste nytt

Arbetslöshetsersättning under strejk

27.04.2022

I regel har man inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för de dagar man är i strejk. Dvs. om med strejken strävas till att inverka på dina egna arbetsvillkor eller arbetsförhållanden kan vi inte betala arbetslöshetsersättning. Om du inte är i strejk betalas arbetslöshetsersättningen som normalt.

Nätkassa

E-tjänst

Du kan skicka alla ansökningar och bilagor till kassan via Nätkassan. Nätkassan är det snabbaste och säkraste sättet att skicka ansökningar och bilagor till kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut till arbetslösa, permitterade och delvis anställda, om arbetstidsförkortningen sker på arbetsgivarens initiativ.

Rörlighetsunderstöd

Om resan till heltidsarbetet tar över tre timmar eller deltidsarbetets resa tar över två timmar per dag, kan du ha rätt till rörlighetsunderstöd.

Alterneringsledighet

Om du vill ta en paus från arbetet kan du komma överens med arbetsgivaren om alterneringsledighet och ansöka om alterneringsersättning.

Avbrott i arbetet under semester

Visste du att du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från Super arbetslöshetskassan om det i ditt arbetsavtal överenskommits om avbrott i arbetet eller du blir permitterad? Denna situation kan till exempel uppstå för en skolgångshandledare, vars arbete avbryts under skolloven.

Läs mera

Anvisning för Nätkassan

E-tjänst

Du kan skicka alla ansökningar och bilagor till kassan via Nätkassan. Nätkassan är det snabbaste och säkraste sättet att skicka ansökningar och bilagor till kassan.

Anvisning för Nätkassan