flytta till innehållet

Medlemskap

Super arbetslöshetskassan är en löntagarkassa. Som kassans medlem kan du trygga din utkomst vid arbetslöshet, permittering eller alterneringsledighet. Kassan betalar ut inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd,  alterneringsersättning och omställningspenning till sina medlemmar. Du kan vara medlem i kassan via en fackförening eller vara en ordinarie medlem i kassan.

Anslut dig till kassan

Du kan bli medlem i Super arbetslöshetskassan om du är 18–67 år och

  • du har yrkesutbildning och är löntagare inom social- och hälsovårdsbranschen
  • du studerar inom social- och hälsovårdsbranschen och är löntagare
  • du är anställd hos kyrkan eller en annan religiös organisation eller ett samfund som tillhandahåller tjänster inom branschen och du har en utbildning inom den kyrkliga branschen
  • du studerar inom den kyrkliga branschen och är löntagare

Under oavlönad ledighet (till exempel moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller alterneringsledighet) kan du inte bli medlem i arbetslöshetskassan eller byta arbetslöshetskassa, eftersom ett krav på att bli medlem i arbetslöshetskassan är att du arbetar och får lön.

Om du är över 65 år, kan dagpenning betalas ut till dig endast om du är arbetslös till följd av permittering eller en annan därmed jämställbar orsak eller av en orsak som beror på ett väderhinder samt om du är arbetslös på grund av en stridsåtgärd som inte har en inverkan på dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden.

Åldersgränsen för inkomstrelaterad dagpenning steg till 18 år 1.8.2021. Ändringen trädde i kraft samtidigt som åldersgränsen för läroplikten höjdes till 18 år. Inkomstrelaterad dagpenning kan dock betalas ut till en 17-åring, om vissa villkor uppfylls. Villkoret är att du har avlagt yrkesexamen, studentexamen eller avslutat grundskolan senast 1.1.2021. Du ska alltså ha uppfyllt din läroplikt.

Du kan också bara vara medlem i Super arbetslöshetskassan utan att vara medlem i förbundet. Som ordinarie medlem är du berättigad till de förmåner som arbetslöshetskassan betalar ut.

Om du vill ansöka om ordinarie medlemskap i Super arbetslöshetskassan, fyll i den vidstående blanketten och skicka den till Super arbetslöshetskassan per e-post jäsenasiat(at)supertk.fi eller per post till adressen Super arbetslöshetskassan, PB 117, 00521 HELSINGFORS.

Bifoga en kopia av examensbetyget eller arbetsavtalet till ansökan.

Super arbetslöshetskassans ordinarie medlemsavgift är 84 euro per år, dvs. 7 euro per månad (2024 och 2023).

Om du går med i SuPerförbundet och Super arbetslöshetskassan, fyll i medlemsblanketten på SuPerförbundets webbplats.

SUPERFÖRBUNDET

Du kan ansöka om medlemskap även om du inte arbetar. Medlemskapet i arbetslöshetskassan kan dock inte börja före den första arbetsdagen. Du kan också bli studerandemedlem medan du studerar på åtminstone andra stadiet inom social-, hälsovårds- eller pedagogikbranschen.  

Arbetslöshetskassas medlemsavgift år 2024 är 84 euro per år. SuPer fackförbundets medlemsavgift är 1,2% av bruttolönen per månad innehållande ovan nämnda kassans medlemsavgift. Om du är medlem i både SuPer fackförbund och Super arbetslöshetskassa, betalar du medlemsavgiften direkt till fackförbundet. I ärenden gällande medlemsavgifter kontakta fackförbundet.

 

Om du blir medlem i och Super arbetslöshetskassan, fyll i medlemsblanketten på Kyrkosektorns webbplats.

Kyrkosektorn rf

Du kan ansöka om medlemskap även om du inte arbetar. Medlemskapet i arbetslöshetskassan kan dock inte börja före den första arbetsdagen. Du kan också bli studerandemedlem medan du studerar på åtminstone andra stadiet inom den kyrkliga branschen.

Arbetslöshetskassas medlemsavgift år 2024 är 84 euro per år. Kyrkosektorn Rf medlemsavgift är 1,3% av bruttolönen per månad innehållande ovan nämnda kassans medlemsavgift. Om du är medlem i både Kyrkosektorn Rf och Super arbetslöshetskassa, betalar du medlemsavgiften direkt till fackförbundet. I ärenden gällande medlemsavgifter kontakta fackförbundet.

Som medlem i en arbetslöshetskassa kan du inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa. Om du övergår från en löntagarkassa till en annan inom en månad och ditt medlemskap i den tidigare kassan är i sin ordning fram till utträdesdagen, tillgodoräknas dina medlemskaps- och arbetsperioder i den tidigare kassan. Du behöver alltså inte tjäna in arbetsvillkoret igen. Det enklaste sättet att byta kassa är genom att på medlemsblanketten ge en fullmakt att säga upp ditt medlemskap i den tidigare kassan dagen före anslutningsdagen.

Observera att du under oavlönad ledighet (till exempel moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller alterneringsledighet) inte kan bli medlem i arbetslöshetskassan eller byta arbetslöshetskassa, eftersom ett krav på att bli medlem i arbetslöshetskassan är att du arbetar och får lön

 

INDIVIDMEDELMSKAP Ladda fil

pdf-Dokument, 142,50 kB