flytta till innehållet

Återkrav

Kassan återkräver förmåner som betalats ut till för stort belopp eller utan grund. Det är sökandens skyldighet att meddela arbetslöshetskassan och faktorer och ändringar som påverkar beviljandet och utbetalningen av förmåner.

När arbetslöshetskassan retroaktivt får kännedom om ärenden som påverkar utbetalningen av förmånen kan det leda till återkrav av en överbetalning. Återkrav kan till exempel orsakas av arbets- och näringsbyråns retroaktiva sysselsättningspolitiska utlåtande, någon annan förmån eller kassans fel. När man ansöker om förmån ska man också meddela till kassan om man ansöker om någon annan social förmån, även om man inte ännu skulle ha fått ett beslut om förmånen.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska kassan kräva tillbaka förmåner som betalats ut till för stort belopp eller utan grund. Arbetslöshetskassan ska korrigera fel oberoende av orsaken till överbetalningen.

Arbetslöshetskassan skickar ett brev om hörande om överbetalningen innan beslutet om återkrav fattas. I brevet om hörande har sökanden möjlighet att ge sin egen utredning om överbetalningen och föreslå en betalningsplan för kassan. Vid behov ska kassan få tillstånd till att korrigera beslutet och tillstånd till att radera beslutet begärs av sökanden. Om sökanden inte ger sitt tillstånd till att korrigera ett felaktigt beslut ansöker kassan om radering av beslutet från besvärsnämnden för social trygghet. Efter hörandet ges ett överklagbart beslut om återkrav och ett nytt beslut om dagpenning.

Kassan kan också helt eller delvis avstå från återkrav, om det anses rimligt. För detta krävs att det inte är fråga om uppsåtlig verksamhet. Detta kan också göras om överbetalningen är låg. Om man vill göra det belopp som återkrävs skäligare, ska man för behandlingen av begäran ge en utredning om ekonomiska och sociala omständigheter.

Till slut ges ett överklagbart beslut om återkrav och ett nytt beslut om dagpenning.

Utredning om sociala och ekonomiska omständigheter Ladda fil

pdf-Dokument, 988,09 kB