flytta till innehållet

BELOPPET PÅ DEN JÄMKADE DAGPENNINGEN

Det finns en så kallad skyddsdel för inkomst som betalats ut för deltidsarbete eller ströjobb. Skyddsdelen är 300 euro för en jämkningsperiod på en månad och 279 euro för en jämkningsperiod på fyra veckor. 

Hälften av den del som överskrider skyddsdelen minskar på den fulla inkomstrelaterade dagpenningen under jämkningsperioden.

OBS!

300 eurons skyddsförbehåll för arbetsinkomster avskaffas.  Denna förändring skär således ned ersättningen med högst 150 euro per månad för dem som tjänar upp till 300 euro i månaden. Skyddsförbehållet beaktas inte vid beräkning av dagpenningens belopp om ansökningsperioden för arbetslöshetsersättningen börjar den 1.4.2024 eller senare.

Gå in på räknaren här, där du kan göra beräkning på dagpenningens storlek för tiden med partiellt arbete efter det att skyddsdelen avskaffats. 

EXEMPEL: Din fulla inkomstrelaterade dagpenning är 50 euro per dag. Du börjar arbeta på deltid, och du tjänar 1000 euro i lön per månad. Eftersom lönen betalas ut månadsvis är ansökningsperioden kalendermånaden. Hälften av den lön som överskrider skyddsdelen påverkar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp (1000–300) x 0,5 = 350. Dessa 350 euro divideras med 21,5, vilket är det beräknade antalet arbetsdagar per månad. Detta resulterar i ett belopp på 16,28 per dag som dras av från dagpenningen. Den jämkade dagpenningen är alltså 50-16,28=33,72 euro per dag och den betalas ut varje vardag under jämkningsperioden.

Om den inkomst som ska jämkas under ansökningsperioden underskrider skyddsdelen, påverkar den inte dagpenningen.

Den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen har ett maximibelopp. Det totala beloppet på lönen från arbetet och den jämkade dagpenningen kan vara högst samma belopp som den lön som utgör grunden för dagpenningen.

Arbetsinkomsten för heltidsarbete som varar mer än två veckor jämkas inte.

Inkomster som intjänats under en hinderperiod (t.ex. karens eller FPA:s sjukdagpenning) inkluderas inte heller i jämkningen.

Du kan kontrollera beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning med dagpenningsräknaren.