flytta till innehållet

Rätt till jämkad dagpenning

Jämkad dagpenning kan betalas ut, om: 

  • Du är arbetssökande och söker heltidsarbete hos arbets- och näringsbyrån
  • Du arbetar deltid eller utför ströjobb
  • Din arbetstid har förkortats på arbetsgivarens initiativ och arbetsgivaren kan inte erbjuda heltidsarbete
  • Du arbetar deltid och din arbetstid är högst 80 procent av den maximala arbetstiden för en heltidsanställd inom branschen eller
  • Du ströjobbar eller har mottagit heltidsarbete för högst två veckor som arbetslös eller
  • Din arbetstid har förkortats på grund av permittering
  • Du har en företagsinkomst från företagsverksamhet, som arbets- och näringsbyrån i sitt utlåtande har ansett vara en bisyssla och din arbetstid kan övervakas (särskilt vid provisionsavlönat arbete) 
  • Du är mottagare av upphovsrättskompensation, skrivararvode o.d.

Om du börjar arbeta på heltid i mer än två veckor är du inte berättigad till inkomstrelaterad dagpenning under denna tid.