flytta till innehållet

LÖNEINKOMSTERNAS INVERKAN PÅ DEN INKOMSTRELATERADE DAGPENNINGEN

Inkomsterna från din arbetslöshetsperiod beaktas på betalningsbasis. Din lön har en inverkan under den ansökningsperiod, under vilken lönen betalas ut.

EXEMPEL: Om du till exempel arbetar i augusti kommer den lön som intjänats under augusti inte att beaktas innan den betalas. Om lönen betalas ut i augusti beaktas detta i dagpenningens belopp för augusti. Om lönen betalas ut i september beaktas den i dagpenningens belopp för september, trots att du arbetat i augusti.

Vid utbetalning av jämkad dagpenning går maximitiden långsammare än när man är helt arbetslös. Bruttobeloppet av den jämkade dagpenningen som betalats ut under ansökningsperioden divideras med beloppet av din fulla inkomstrelaterade dagpenning, vilket ger det maximala antalet dagar i räknaren under ansökningsperioden.

EXEMPEL: Om din fulla arbetslöshetsdagpenning är 50 euro per dag och du t.ex. får totalt 741,84 euro i jämkad dagpenning i augusti, ackumuleras sammanlagt 14 dagar i maximiräknaren (741,84/50=14,84).

ARBETSTIDENS INVERKAN PÅ DAGPENNINGEN

Den utförda arbetstiden beaktas i enlighet med betalningstidpunkten för lönen, dvs. per betalning. Jämkad dagpenning kan betalas ut om arbetstiden är högst 80 % av den maximala arbetstiden inom branschen.

EXEMPEL: Du ströjobbar sammanlagt 140 timmar i september. Lönen för arbetet betalas ut 15.10.2021. Arbetstiden för en heltidsanställd är 38,25 timmar per vecka. 80 % av den maximala arbetstiden inom branschen är 131,58 timmar per månad. Din arbetstid överskrids och din ansökan för oktober 1.10–31.10.2021 avslås på grund av timmarna som utförts i september.

Under ansökningsperioden erhåller du full dagpenning, om du inte haft löneinkomster under september.