flytta till innehållet

Super arbetslöshetskassan

Super arbetslöshetskassan har över 60 000 medlemmar. Vår professionella personal tar hand om utbetalningen av förtjänstskydd till våra medlemmar. Vi betalar medlemmarna inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd. Dessutom ger vi råd till våra medlemmar i frågor som gäller utkomstskyddet. Våra medlemmar är huvudsakligen närvårdare eller anställda inom den kyrkliga branschen.

Super arbetslöshetskassan grundades för över 50 år sedan och har tidigare varit verksam under namnet Närvårdarnas och primärskötarnas arbetslöshetskassa. Arbetslöshetskassan har verkat under sitt nuvarande namn sedan 2010, innan den tidigare SVTL rf:s arbetslöshetskassa fusionerades till Super arbetslöshetskassan.

Kassans uppdrag:

SuPerTk – skyddar dig i livets förändringar. Vi tar hand om dig som tar hand om andra.

Kassans värderingar:

  • Kundorientering
  • Rättvisa
  • Ansvarighet

Super arbetslöshetskassans uppdrag och värderingar styr personalens dagliga arbete och stöder varandra så att vi ska kunna erbjuda superservice till våra kunder.

Utifrån den kundnöjdhetsundersökning som genomfördes 2020 ansåg medlemmarna att arbetslöshetskassans service var utmärkt och personalens yrkeskompetens mycket bra.