flytta till innehållet

Självrisktid

I regel fastställs en självrisktid efter uppfyllandet av arbetsvillkoret. Ingen dagpenning betalas ut för självrisktiden. Självrisktiden motsvarar sju vardagar utan arbete och ska därefter uppfyllas under åtta på varandra följande kalenderveckor.

Om du uppfyller arbetsvillkoret på måndagen och är därefter helt arbetslös, fastställs självrisktiden mellan tisdagen och följande veckas onsdag. Dagpenning kan betalas ut efter självrisktiden, om det inte finns andra hinder för utbetalningen av dagpenning.  Självrisktiden ackumuleras under den tid som du skulle vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning. Observera att jobbsökningen måste vara giltig under självrisktiden. Självrisktiden börjar först efter att eventuella semesterersättningar för heltidsarbete har periodiserats. 

Självrisktiden kan i regel fastställas högst en gång om året, när ditt arbetsvillkor uppfylls.

Om du arbetar och en självrisktid fastställs för dig, fastställs för dig kalkylmässigt en självrisktid på fem dagar utan arbete.

Exempel: Om du arbetar på deltid (50 %), räknas din självrisktid till godo cirka tre veckor efter att den har börjat räknas.

Om du deltar i TE-tjänsten under självrisktiden, betalas dagpenning undantagsvis ut till dig också för självrisktiden.

Självrisktiden från 1.1.2024

Självrisktiden blir sju dagar från den 1.1.2024. Självrisktiden börjar först efter att eventuella semesterersättningar för heltidsarbete har periodiserats. 

Självrisktiden motsvarar sju vardagar utan arbete och måste räknas till godo under en period av åtta sammanhängande kalenderveckor.

Exempel:

Om du uppfyller arbetsvillkoret på måndagen och är därefter helt arbetslös, fastställs självrisktiden mellan tisdagen och följande veckas onsdag.

Exempel:

Om du arbetar på deltid (50 %), räknas din självrisktid till godo cirka tre veckor efter att den har börjat räknas.

Mer information: Lagändringar 2024