flytta till innehållet

Självrisktid

I regel fastställs en självrisktid efter uppfyllandet av arbetsvillkoret. Ingen dagpenning betalas ut för självrisktiden. Självrisktiden motsvarar fem vardagar utan arbete och ska därefter uppfyllas under åtta på varandra följande kalenderveckor. Om du uppfyller arbetsvillkoret på en tisdag, och är därefter helt arbetslös, fastställs självrisktiden från onsdagen till nästa veckas tisdag. Dagpenning kan betalas ut efter självrisktiden, om det inte finns andra hinder för utbetalningen av dagpenning.  Självrisktiden ackumuleras under den tid som du skulle vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning. Observera att jobbsökningen måste vara giltig under självrisktiden.

Självrisktiden kan i regel fastställas högst en gång om året, när ditt arbetsvillkor uppfylls.

Om du arbetar och en självrisktid fastställs för dig, fastställs för dig kalkylmässigt en självrisktid på fem dagar utan arbete.

Exempel: du arbetar 50 % deltid, din självrisktid uppfylls två veckor från den påbörjade beräkningen av självrisktiden.

Om du deltar i TE-tjänsten under självrisktiden, betalas dagpenning undantagsvis ut till dig också för självrisktiden.