flytta till innehållet

Fullmakt

Med fullmakt kan du auktorisera en annan myndig person att uträtta dina ärenden såväl per telefon som i tilläggsutredningar för och inlämning av ansökningar. Skicka den fullmakt i vilken du auktoriserat någon annan att hantera dina ärenden till kassan. Observera att du inte kan befullmäktiga en annan person att uträtta dina ärenden per telefon, utan fullmakten ska finnas hos kassan i skriftligt format.

Fullmakten ska tydligt ange följande:

 • fullmaktsgivaren (namn och personbeteckning)
 • fullmaktstagaren (namn)
  • om fullmakten till exempel ges till en socialarbetare, ska även organisationen nämnas
 • vilka ärenden som till exempel får uträttas med fullmakten
  • alla utkomstskyddsärenden hos Super arbetslöshetskassan
  • frågor om en specifik ansökan
  • frågor om ett specifikt klagomål eller återkrav
 • giltighetstid (för en viss tid eller tills vidare)
 • datum och fullmaktsgivarens underskrift. Fullmakten kan också skickas via Nätkassans meddelandetjänst. Då behövs ingen underskrift.