flytta till innehållet

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Om du blir arbetslös, permitteras, arbetar delvis eller det i arbetsavtalet överenskommits om semesteravbrott, gör så här:

  1.  Anmäl dig som arbetslös sökande av heltidsarbete hos arbets- och näringsbyrån senast på den första arbetslöshetsdagen. Du kan inte ställa jobbsökningen i kraft retroaktivt.
  2. Skicka den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning via Nätkassan. Ansökan kan lämnas in tidigast för två hela kalenderveckor (mån-sön) om du är helt arbetslös, och du inte får lön för deltidsarbete eller ströjobb under ansökningsperioden. Den sista dagen på ansökan ska vara en söndag eller månadens sista dag. Om du får lön för deltidsarbete eller ströjobb under ansökningsperioden, skicka ansökan för fyra hela kalenderveckor (mån-sön) eller en kalendermånad.
  3. Skicka också nödvändiga bilagor till arbetslöshetskassan i samband med ansökan.
  4. När du ansöker om förmån ska du också meddela till kassan om du ansöker om någon annan social förmån, även om du inte ännu skulle ha fått ett beslut om förmånen.
  5. I Nätkassan kan du se när ansökan har anlänt hos kassan. Du ser också när den tas upp till behandling. Behandlingen av ansökan kan inte påskyndas, utan de behandlas i enlighet med ankomstordningen. När ansökan har tagits upp till behandling, begär handläggaren eventuella bilagor som saknas. På vår webbplats kan du se bearbetningsstatus.
  6. När den första ansökan har behandlats, ansök om dagpenning antingen i ansökningsperioder på fyra hela kalenderveckor (mån-sön) eller en kalendermånad.

Observera att ansökan måste vara hos kassan senast inom tre månader från den första dagen för vilken dagpenning ansöks.