flytta till innehållet

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut till arbetslösa, permitterade och delvis anställda, om arbetstidsförkortningen sker på arbetsgivarens initiativ. Du ska registrera dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast på den första arbetslöshetsdagen och vara beredd att ta emot heltidsarbete. Jobbsökningen ska vara i kraft när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

Tjänster services

Inkomstrelaterad dagpenning söks retroaktivt i perioder på en månad eller fyra kalenderveckor (mån–sön). Du kan lämna in din första ansökan för två hela kalenderveckor om du är helt arbetslös. Kontrollera de bilagor som behövs för att behandla ansökan och uppfyllandet av förutsättningarna för rätt till inkomstrelaterad dagpenning. 

Ansiopäivärahan liitteet

Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning

  • Du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 kalenderveckor
  • Ditt arbetsvillkor har uppfyllts under din medlemskapsperiod
  • Du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån
  • Du är 18–64 år gammal. Vid permittering kan dagpenning ännu utbetalas till 65–68-åringar.
  • Du är arbetslös, permitterad eller deltidsanställd