flytta till innehållet

Arbetsoförmåga och inkomstrelaterad dagpenning

Insjuknande under perioden för inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas i regel inte ut under sjukledighet. Sjukdagpenning ska sökas från FPA för sjukledigheten. FPA:s sjukdagpenning har en självrisktid. Om du har fått inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan omedelbart före sjukledigheten, kan arbetslöshetskassan också betala inkomstrelaterad dagpenning för den självrisktid som FPA fastställt. Om du är sjuk in enstaka dagar:
Anmäl sjukdagarna i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och skicka en kopia av läkarintyget för perioden för arbetsoförmågan till arbetslöshetskassan. 

Markera sjuk under sjukdagarna i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Vid avlönad sjukledighet ska det i ansökan anges arbetstimmarna för de perioder, för vilka arbetsgivaren betalar lön för sjukdomstid.

Fortsatt sjukledighet efter att den maximala tiden för FPA:s sjukdagpenning har uppnåtts

Inkomstrelaterad dagpenning betalas i regel inte ut under sjukledighet. Om du efter att den maximala tiden för FPA:s sjukdagpenning uppnåtts fortfarande är arbetsoförmögen, kan du i vissa situationer ansöka om inkomstrelaterad dagpenning.

Villkor:

 • Den maximala tiden för FPA:s sjukdagpenning på 300 dagar har uppnåtts
 • Du har anmält dig som arbetslös och sökande av heltidsarbete hos arbets och näringsbyrån innan den maximala tiden gått ut
 • Under fortsatt sjukledighet har du ansökt om invalidpension och pensionsansökan är anhängig, du har fått ett avslaget pensionsbeslut eller ett beslut om delinvalidpension
 • Om du har ett giltigt anställningsförhållande kan din arbetsgivare inte erbjuda dig arbete som motsvarar din arbetsförmåga
 • Du uppfyller också de övriga villkoren för att få inkomstrelaterad dagpenning

Om pensionsanstalten beviljar full invalidpension eller rehabiliteringsstöd, har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning under samma period. Du måste anmäla pensionsbeslutet till arbetslöshetskassan direkt efter att ha fått det. Om invalidpension eller rehabiliteringsstöd beviljas partiellt, dras de av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Om du har kommit överens om att arbeta på deltid, dvs. din arbetstid har förkortats på grund av sjukdom genom ett gemensamt avtal med arbetsgivaren, har du ingen rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning vid fortsatt sjukledighet, skicka till arbetslöshetskassan:

 •  En ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, först för minst två veckor retroaktivt efter att rätten till sjukdagpenning upphört
 • Ett löneintyg utfärdat av en löneräknare från de senaste 26 veckorna som uppfyller arbetsvillkoret, varvid du fått full lön. Perioden på 26 veckor behöver inte vara oavbruten, men den får inte innehålla lön från den partiella sjukledigheten. Också semesterpenningen, semesterersättningen och eventuella oavlönade perioder ska specificeras.
 • En kopia av FPA:s beslut om uppfyllande av sjukdagpenningens maximala tid
 • Meddela kassan vilken tid du är på sjukledighet
 • Ett meddelande om anhängig invalidpension eller en kopia av pensionsbeslutet
 • Ett skriftligt intyg från arbetsgivaren om att arbetsgivaren inte har ett arbete som motsvarar din arbetsförmåga