flytta till innehållet

Gränsarbetare och arbetssökande i EU-länder

Gränsarbetare

Du är gränsarbetare om du arbetar i ett annat EU-land än ditt bosättningsland. Kvaliteten på din arbetslöshet avgör, vilket land som betalar ut utkomstskyddet.

  1. Om du arbetar deltid betalas utkomstskyddet ut av en institution i ditt arbetsland.
  2. Om du är helt arbetslös betalas utkomstskyddet ut av en institution i ditt bosättningsland.

För att få utkomstskydd för arbetslösa ska du registrera dig som arbetssökande i det land, som betalar ut ditt utkomstskydd.

Jobbsökning i EU-länder

Efter att ha varit arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån i minst fyra veckor, kan du åka på jobbsökningsresa till ett annat EU-land för tre månader. Arbetslöshetskassan kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning under jobbsökningen på samma sätt som under en vistelse i Finland. Förutsättningen är att du i god tid anmäler din jobbsökningsresa till arbets- och näringsbyrån, som ger ett utlåtande till arbetslöshetskassan. Dessutom måste du registrera dig hos den lokala arbetsmyndigheten i destinationslandet inom sju dagar efter avresan.

Observera: Om du planerar att börja arbeta eller söka arbete i utlandet, kontakta arbetslöshetskassan och arbets- och näringsbyrån i god tid före det planerade avresedatumet.

 Läs mer om att arbeta och söka arbete utomlands via länkarna nedan:

Gränsarbetare och arbetssökande

TE tjänster