flytta till innehållet

Ansökan om dagpenning via Nätkassan

Via Nätkassan kan du enkelt lämna in ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning och bilagor till arbetslöshetskassan. Via Nätkassan kan du också skicka meddelanden till handläggarna och följa upp din egen ansökan.

Logga in i Nätkassan med dina nätbankskoder. När du har loggat in kan du ansöka om dagpenning under Ansök om förmån (se bild 1).

Bild 1

Om det endast finns dagar utan arbete under ansökningsperioden, behöver inga ändringar göras i ansökan.

Om du har arbetsdagar, sjukdagar, TE-dagar eller obetald ledighet m.m. ska ansökan redigeras innan den skickas in. Ange i ansökan arbetsdagarna och arbetstimmarna för olika arbetsgivare såsom de i verkligheten utförts. Markera dock inte arbetsdagar och arbetade timmar som deltidsföretagare.

Anvisningar för att fylla i ansökan när du har arbetsdagar eller annat att observera:

Fyll i ansökan som vanligt, men i punkten ”Uppgifter om den tid som söks”, tryck på Redigera ansökningsperiod (se bild 2).

Bild 2

Markera i punkt ”Under ansökningsperioden har jag i huvudsak varit:” de saker som passar för din situation, till exempel permitterad, i arbete, TE-tjänster osv., se bild 3.
Obs! Om du klickar på I arbete ska du också skriva in arbetsgivarens namn i fältet som öppnas. När du trycker på FORTSÄTT kan du fylla i arbetsdagarna och arbetstimmarna i tabellen.

Bild 3

Fyll i tabellen vad du har gjort under varje dag (se bild 4) och fyll i resten av ansökan. Skicka sedan ansökan under ”Underteckna och godkänn”.

Bild 4

Om du skickar bilagor till kassan utan ansökan, kan du göra det via Nätkassans framsida under ”Skicka bilagor”, se bild 1.