flytta till innehållet

Uppfyllande av det nya arbetsvillkoret

Arbetsvillkoret uppfylls när du har arbetat i minst 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret under 28 månader. Det nya arbetsvillkoret ackumuleras från minst 18 timmars arbetsveckor, varvid också lönen har motsvarat kollektivavtalet eller minimilönen. Om det inte finns något kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete motsvara minimilönen (1 331 €/mån. 2023).

När det nya arbetsvillkoret uppfylls fastställs dagpenningens nya belopp och en ny självrisktid, om det har gått över ett år sedan början av den tidigare maximitiden.

EXEMPEL: Arbetsvillkoret uppfylls igen 11.12.2022. Förra gången efter uppfyllande av arbetsvillkoret har utbetalningen av dagpenningen efter självrisktiden börjat 01.11.2021. Det är över ett år sedan den tidigare maximitiden, så dagpenningens belopp fastställs på nytt och en självrisktid införs.

Om det har gått högst ett år sedan maximitidens början och en självrisktid har fastställts förra gången, görs inget fastställande, utan maximitiden börjar från början.

EXEMPEL: Arbetsvillkoret uppfylls igen11.12.2022. Förra gången efter uppfyllande av arbetsvillkoret och efter självrisktiden har utbetalningen av dagpenningen börjat 30.12.2021. Det är mindre än ett år från början av den föregående maximitiden, så dagpenningens belopp fastställs inte på nytt inte och ingen självrisktid införs.  

Om det nya arbetsvillkoret uppfylls under frivilliga studier eller arbetskraftsutbildning, fastställs inte dagpenningens belopp på nytt och maximitiden börjar inte från början medan utbildningen pågår. 

Om du har fyllt 58 år när det nya arbetsvillkoret uppfylls och beloppet på din dagpenning skulle minska i och med en ny lönebestämmelse, fastställs inte dagpenningens belopp på nytt. I detta fall fastställs vid behov en självrisktid, och maximitiden börjar från början.