flytta till innehållet

Arbets- och medlemskapsvillkor

Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du uppfyller arbets- och medlemskapsvillkoret. Det innebär avlönat arbete i 26 veckor under medlemskapet i kassan. Arbetsvillkoret uppfylls varje kalendervecka (mån–sön), som du har arbetat eller fått lön för minst 18 timmar (till exempel avlönad sjukledighet eller semester).

Arbetsvillkoret behöver inte tjänas in på en gång. Arbetsvillkoret ska uppfyllas inom en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden kan förlängas högst sju år av godtagbara orsaker enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Godtagbara orsaker är till exempel heltidsstudier, sjukdom och vård av ett barn upp till 3 år.

Lönen ska motsvara kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal ska lönerna för heltidsarbete åtminstone motsvara minimilönen 1331 e/mån. (2023). Lönen står i proportion till arbetstiden, dagslönen ska ha varit minst 61,91 euro. Detta erhålls genom att dividera månadens minilön med det genomsnittliga antalet arbetsdagar (1331 : 21,5). Observera, att från lönen bör bland annat ha tagits arbetslöshetsförsäkringspremierna, för att lönen kan godkännas till arbetsvillkoret.

Förlust av rätt till inkomstrelaterad dagpenning

Om du inte uppfyller arbets- eller medlemskapsvillkoret kan du vara berättigad till FPA:s grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Då ska du kontakta FPA direkt.

FPA

Arbetsvillkoret och rätten till inkomstrelaterad dagpenning går förlorade om

Du är utanför arbetsmarknaden i över sex månader utan en godtagbar orsak enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Du har varit företagare på heltid i 1,5 år

Du har bytt arbetslöshetskassa och det har varit en paus på mer än en månad mellan bytet

I dessa situationer kan du endast få inkomstrelaterad dagpenning efter att du har uppfyllt arbetsvillkoret igen i sin helhet.

Ackumulering av arbetsvillkoret från lönesubventionsarbete och under sysselsättningsskyldigheten

Lönesubventionsarbete ackumulerar också arbetsvillkoret, men endast 75 %. Arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls för lönesubventionsarbete när du arbetat i 35 veckor som uppfyller arbetsvillkoret. Om lönesubventionerna ordnas på grundval av sysselsättningsskyldigheten uppfyller varje vecka arbetsvillkoret.