flytta till innehållet

Bilagor till ansökan

Skicka bilagor om din situation till kassan

 • Ditt arbetsavtal före arbetslösheten
 • Arbetsavtal om deltidsarbete, om du arbetar deltid
 • Meddelande om uppsägning, om du har blivit uppsagd eller du själv har sagt upp dig
 • Uppsägningsavtal
 • Lönespecifikationer eller löneintyg för minst sex månader, dvs. 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret, direkt före arbetslösheten. Vi kommer att använda uppgifter från inkomstregistret, om möjligt.
 • om du betalas semesterersättning från heltidsarbetet, behöver kassan lönespecifikationen där semesterersättningens summa syns betalad.
 • En veckorapport, om din arbetstid varierar enligt arbetsavtalet (t.ex. s.k. 0-timmarsavtal eller arbete vid behov/kallelse)
 • Meddelande om permittering, om du permitterats
 • Det senaste bekräftade beskattningsbeslutet och dess specifikationsdel, om du bedriver företagsverksamhet eller jord- och skogsbruk
 • Beslut om sociala förmåner, till exempel deltidspension
 • Ändringsskattekort för förmånen, om inte skatteuppgifterna redan finns hos kassan. Du kan se dina skatteuppgifter i Nätkassan

Arbetslöshetskassan får i regel inkomstuppgifterna från inkomstregistret, men vid behov begärs de lönespecifikationer som behövs av dig. Vi behöver ofta lönespecifikationerna om du har arbetat med timlön.

Arbetslöshetskassan kan begära andra nödvändiga bilagor när ansökan tas upp till behandling.