flytta till innehållet

Studier och tjänster som främjar sysselsättningen

Inkomstrelaterad dagpenning kan också betalas ut för perioden för sysselsättningsfrämjande tjänster. Dessa omfattar bl.a. karriärträning, arbetskraftsutbildning, frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, arbetsprövning och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Under perioden för sysselsättningsfrämjande tjänster krävs ett arbetspolitiskt utlåtande från arbets- och näringsbyrån. Kom överens med arbets- och näringsbyrån om TE-tjänster.

Tjänster som främjar sysselsättningen

Förhöjd arbetslöshetsförmån under TE-tjänster

Under TE-tjänsterna kan du vara berättigad till förhöjd inkomstrelaterad dagpenning och kostnadsersättning. Höjningarna och kostnadsersättningen betalas ut enligt arbets- och näringsbyråns utlåtande.