flytta till innehållet
Aktuellt

Börjar du jobba?

Kom ihåg att skicka till kassan arbetsavtalen för heltids- deltids- eller inhoppnings arbete.

 Om du börjar heltidsarbete och söker dagpenning för en kortare tid än normalt, behöver kassan kopia på arbetsavtalet förrän ansökan kan behandlas. Bifoga arbetsavtalet som bilaga till ansökan.

Om du börjar deltidsanställning kan ansökan behandlas först när arbetsavtalet kommit till kassan.