flytta till innehållet
Aktuellt

Regeringen har beslutat om nya sysselsättningsåtgärder

Regeringen har fattat beslut om sysselsättningsåtgärder för de kommande åren. Dessa har också konsekvenser för arbetslöshetsskyddet. Den största förändringen i arbetslöshetsskyddet kommer från euroiseringen av anställningsvillkoret. Regeringen konstaterade också att förutsättningarna för självstudier kommer att ändras och att upphovsrättsersättningen i framtiden inte kommer att påverka arbetslöshetsskyddet och dess utbetalning.

Ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslöshet är planerad att träda i kraft i början av 2023. Detaljerna i lagarna kommer att fastställas under utformningen av lagen och lagarna kan fortfarande ändras.

Vad betyder euroisering?

Euroiseringen av anställningsvillkoret innebär att anställningsvillkoret kommer att uppfyllas enligt den lön som intjänas i framtiden och de arbetade timmarna påverkar inte uppfyllandet av anställningsvillkoret. Enligt gällande lag är anställningsvillkoret uppfyllt när du har arbetat 26 veckor inom 28 månader. En karensvecka infaller när du har arbetat minst 18 timmar under en kalendervecka.

Med euroisering kommer varje månad du har tjänat minst 844 € (2021-nivå) att få anställning. Anställningsvillkoret är uppfyllt efter att du har arbetat i 26 veckor, det vill säga cirka ett halvår. Anställningsvillkoret ska vara uppfyllt inom 28 månader. Enligt regeringens policy skulle anställningsvillkoret kunna intjänas i vissa situationer även under halvmånadersperioder, då även intjäningsgränsen skulle vara lägre.

Att ändra förutsättningarna för självstudier

I vissa situationer skulle en inkomstrelaterad dagpenning kunna användas för att genomföra frivilliga studier. Beslutet om detta fattas av TE-byrån. Den nordiska jobbsökningsmodellen träder i kraft våren 2022 och kommer att införa vissa skyldigheter att söka jobb. Enligt regeringens sysselsättningsåtgärder gäller arbetssökningsskyldigheten normalt även för dem som studerar frivilligt. Så var inte fallet i ett tidigare regeringsbeslut. Undantaget från detta är de som är egenföretagare och inte har den yrkeskompetens.

Vi kommer att berätta mer om förändringarna allt eftersom lagberedningen fortskrider.