flytta till innehållet
Aktuellt

Arbetslöshetsersättning under strejk

I regel har man inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för de dagar man är i strejk. Dvs. om med strejken strävas till att inverka på dina egna arbetsvillkor eller arbetsförhållanden kan vi inte betala arbetslöshetsersättning. Om du inte är i strejk betalas arbetslöshetsersättningen som normalt.

Hur antecknar jag strejkdagarna i dagpenningsansökan?

I dagpenningsansökan bör märkas ut de dagar du är i strejk. Det är också bra att notera att strejkdagarna inte räknas med i arbetsvillkoret. Jämkad dagpenning betalas inte heller för strejkdagarna.

Exempel: Du har deltidsarbete med 50% arbetsavtal i april och söker jämkad dagpenning från kassan för tiden 1.4.2022-30.4.2022. Du är i strejk 1.4.2022-14.4.2022.

Vi betalar inte dagpenning för tiden 1.4.2022-14.4.2022 men vi betalar jämkad dagpenning för tiden 15.4.2022-30.4.2022. För tiden 1.4.2022-14.4.2022 kan du söka strejkbidrag från fackförbundet.

I vilka fall betalas dagpenning för strejktiden?

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för strejktiden endast om du är helt arbetslös och har fått dagpenning före strejken. Eller om du är heltidspermitterad och permitteringsanmälan har getts före strejken.

Vem betalar strejkbidraget?

Strejkbidraget för strejkdagarna betalas av fackförbundet dvs. SuPer fackförbund. Notera att ansökan om strejkbidrag skall skickas till fackförbundet, inte till arbetslöshetskassan. På SuPers nätsidor www.superliitto.fi finns samlat uppgifter om strejken.

Alterneringsledighet och strejk

Strejken kan ha inverkan också på rätten till alterneringsersättning. Ditt arbetsförhållande måste ha varat i minst 13 månader före alterneringsledighetens början. Denna 13 månaders tid kan innehålla högst 30 kalenderdagars oavlönad frånvaro. Till de oavlönade frånvarorna räknas även strejkdagarna.