flytta till innehållet
Aktuellt

Arbetslöshetsersättning under strejk

I regel har man inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för de dagar man är i strejk. Dvs. om med strejken strävas till att inverka på dina egna arbetsvillkor eller arbetsförhållanden kan vi inte betala arbetslöshetsersättning. Om du inte är i strejk betalas arbetslöshetsersättningen som normalt.

Hur antecknar jag strejkdagarna i dagpenningsansökan?

I dagpenningsansökan bör märkas ut de dagar du är i strejk. Det är också bra att notera att strejkdagarna inte räknas med i arbetsvillkoret. Jämkad dagpenning betalas inte heller för strejkdagarna.

Exempel: Du har deltidsarbete med 50% arbetsavtal i mai och söker jämkad dagpenning från kassan för tiden 1.5.2023-31.5.2022. Du är i strejk 23.5.2023-29.5.2023.

Vi betalar inte dagpenning för tiden 23.5.2023-29.5.2023 men vi betalar jämkad dagpenning för tiden 1.5.2023-22.5.2023 och 30.5.2023-31.5.2023. För tiden 23.5.2023-29.5.2023 kan du söka strejkbidrag från fackförbundet.

I vilka fall betalas dagpenning för strejktiden?

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för strejktiden endast om du är helt arbetslös och har fått dagpenning före strejken. Eller om du är heltidspermitterad och permitteringsanmälan har getts före strejken.

Vem betalar strejkbidraget?

Strejkbidraget för strejkdagarna betalas av fackförbundet. Notera att ansökan om strejkbidrag skall skickas till fackförbundet, inte till arbetslöshetskassan. 

Alterneringsledighet och strejk

Strejken kan ha inverkan också på rätten till alterneringsersättning. Ditt arbetsförhållande måste ha varat i minst 13 månader före alterneringsledighetens början. Denna 13 månaders tid kan innehålla högst 30 kalenderdagars oavlönad frånvaro. Till de oavlönade frånvarorna räknas även strejkdagarna.