flytta till innehållet
Aktuellt

Avbryts ditt arbete under semestern? Så här gör du!

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos arbetslöshetskassan om du i ditt arbetsavtal har avtalat om avbrott i arbetet eller om du är permitterad. En sådan situation kan till exempel uppstå om en skolkurators arbete avbryts under skolloven.

 I det här fallet är arbetsavtalet giltigt, men arbetstagarens skyldighet att arbeta och arbetsgivarens skyldighet att betala lön avbryts.

Saken ska avtalas i arbetsavtalet

  • Du har inte rätt till dagpenning om detta inte har avtalats i arbetsavtalet. När du undertecknar ett arbetsavtal ska du, i en situation som är jämförbar med permittering, komma överens om obetalda semesterperioder, om att löneutbetalningen avbryts eller om att arbetsgivaren inte har något arbete att erbjuda under den aktuella perioden.

    Notera att omnämnandet "arbetsdagar är skolans arbetsdagar" inte berättigar till dagpenning för skollov, utan vi behöver bilagan till arbetsavtal hos kassan.

  • Om detta inte nämns i arbetsavtalet, ska en bilaga till arbetsavtalet skickas till kassan, i vilken man har kommit överens om en tid som är jämförbar med permittering. Bilagan träder i kraft från och med dagen för dess undertecknande, och en i efterhand undertecknad bilaga beaktas inte vid behandlingen av ansökan.
  • Om arbetsgivaren erbjuder ett annat arbete under permitteringen eller avbrottet, ska detta tas emot för att inte förlora rätten till dagpenning.

Så här ansöker du om dagpenning

  1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.
  2. Om du arbetar heltid ska du skicka en ansökan om dagpenning retroaktivt för permitteringsperioden, arbetsavtalet och eventuell bilaga (om det överenskommits i bilagan) och ett meddelande om permittering till kassan.
  3. Om du arbetar deltid har du möjlighet att få jämkad dagpenning. Skicka en ansökan till kassan retroaktivt för en kalendermånad och bifoga arbetsavtalet och eventuella bilagor.
  4. I regel får kassan inkomstuppgifterna direkt från inkomstregistret. Om arbetsgivaren inte har anmält alla uppgifter som kassan behöver till inkomstregistret, begär kassan de uppgifter som saknas.
  5. För att påskynda behandlingen av ansökan lönar det sig att i samband med ansökan skicka lönebesked för de senaste sex månaderna eller för tiden efter den föregående permitteringsperioden. Kontrollera också vilka andra bilagor som behöver skickas till kassan.