flytta till innehållet
Aktuellt

Dagpenningens storlek

Om du vill beräkna dagpenningens storlek, använd dagpenningskalkylatorn. Kalkylatorn hittas på Nätkassan och på TYJ:s sidor. Kassan gör inte beräkningar på dagpenningens storlek.

I dagpenningskalkylatorn fylls i månadslönen från arbetet före arbetslösheten utan semesterpenning eller semesterersättning. Om du gjort timarbete eller jobbat som inhoppare, konvertera lönen till månadslön. I kalkylatorn fylls även eventuella antal barn för vilka man får barnförhöjning. Dessutom fylls i kalkylatorn eventuell arbetsinkomst och förminskande sociala förmåner.

Dagpenningskalkylator