flytta till innehållet
Aktuellt

Det lönar sig att arbeta – också med inkomstrelaterad dagpenning

Ibland sägs det att det inte lönar sig att arbeta om man är arbetslös. Arbete under inkomstrelaterad dagpenning medför att den maximala betalningsperioden löper långsammare, och du kan öka din inkomst. Dessutom kan du tjäna in arbetsveckor för arbetsvillkoret, varvid den maximala betalningsperioden börjar om från början. Det betyder att du kan få inkomstrelaterad dagpenning under en längre tid.

Arbetstimmarna och lönen påverkar dagpenningens storlek

Du kan ansöka om jämkad inkomstrelaterad dagpenning när du arbetar tillfälligt eller deltid. Arbetstiden får vara högst 80 % av den maximala arbetstiden inom branschen. Deltidsarbetet ska grunda sig på arbetsgivarens initiativ, dvs. du kan inte förkorta arbetstiden för ditt heltidsarbete och få inkomstrelaterad dagpenning, om inte ditt tidigare anställningsavtal sägs upp. Löneinkomsterna påverkar också beloppet av inkomstrelaterad dagpenning. Löneinkomsternas och arbetstidens inverkan syns i dagpenningen enligt tidpunkten då lönen betalas ut. Om du till exempel i augusti arbetade 50 arbetstimmar och lönen för dessa timmar betalas i september, betalas full dagpenning till dig i augusti. Inkomsterna påverkar dagpenningens belopp först efter att lönen har betalats ut, dvs. arbetstimmarna minskar dagpenningen för september.

Den jämkade dagpenningen har också ett skyddat belopp. Du kan tjäna upp till det skyddade beloppet och din dagpenning att betalas till dig till fullt belopp. Om det skyddade beloppet överskrids, minskar ungefär hälften av de överstigande inkomsterna dagpenningen. Det skyddade beloppet under en ansökningsperiod på en månad är 300 euro. 

Det är enkelt att ansöka om jämkad dagpenning


Skicka ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till kassan via Nettikassa och ange dina arbetstimmar och arbetsdagar per arbetsgivare i ansökan. Ange i ansökan när din lön betalas ut, och bifoga ett anställningsavtal om deltidsarbete. Arbetslöshetskassan får löneuppgifter från inkomstregistret, men ibland måste vi be om lönespecifikationer för kassan. I detta fall ska du skicka lönespecifikationen tillsammans med den ansökan som löneutbetalningsdagen infaller under. Kom också ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.
 

Les mera jämkad inkomstrelaterad dagpenning