flytta till innehållet

ALTERNERINGSLEDIGHET

Alterneringsledighet möjliggör längre ledighet från arbetet utan avbrott. Alterneringsersättning betalas ut under alterneringsledigheten. Arbetstiden ska ha varit mer än 75 procent av heltidsarbetstiden inom branschen och arbetsgivaren ska ha samtyckt till alterneringsledigheten. Alterneringsledighetens längd är minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar. Alterneringsledigheten kan inte periodiseras, utan ska hållas utan avbrott.

Systemet med alterneringsledighet slopas 1.8.2024. Den sista möjliga dagen att inleda en alterneringsledighet är 31.7.2024.

 • du har arbetat heltid (mer än 75 % av den maximala arbetstiden inom branschen),
 • ditt anställningsförhållande har varat kontinuerligt i minst 13 månader omedelbart innan alterneringsledigheten börjat. Denna 13 månaders period kan omfatta högst 30 kalenderdagar oavlönad frånvaro. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med arbete.
 • minst 20 års arbetshistoria. Vid behov kan du begära en granskning av din arbetshistoria från arbetslöshetskassan, till exempel via Nätkassan. Arbetshistorien kan också omfatta max 5 år av så kallade jämställbara perioder, bl.a. familjeledigheter.
 • om du har varit alterneringsledig tidigare krävs fem års arbetshistoria mellan två ledigheter.
 • arbetsgivaren ska anställa en vikarie för alterneringsledigheten,
 • du har ingått ett skriftligt avtal om alterneringsledighet med din arbetsgivare.

Det finns en övre åldersgräns för alterneringsledigheten. Alterneringsledigheten ska inledas minst tre år innan den nedre gränsen för arbetstagarens ålderspension enligt pensionslagen uppnås. Den övre åldersgränsen gäller dock inte för dem som är födda före 1957. Kontrollera din minimiålder för ålderspension hos din egen pensionsanstalt.

 • Alterneringsersättningens belopp är 70 procent av din fulla inkomstrelaterade dagpenning utan barntillägg, och dess belopp kan beräknas med dagpenningsräknaren.
 •  Vid beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen som utgör grunden för ersättningen beaktas åtminstone de förvärvsinkomster som intjänats under de 52 veckor som föregick alterneringsledigheten.
 • Den förvärvsinkomst som intjänats under alterneringsledigheten minskar alterneringsersättningens belopp, dvs. ersättningen betalas ut jämkad. Om du har arbetat under alterneringsledigheten, meddela arbetsdagarna omedelbart till arbetslöshetskassan och lämna in en kopia av ditt deltidsanställningsavtal för behandling.
 • Om du bedriver företagsverksamhet eller får inkomster från jord- och skogsbruk kan de påverka beloppet av alterneringsersättningen.

Om du arbetar för din egen arbetsgivare under alterneringsledigheten har du inte rätt till alterneringsersättning för arbetsdagarna. Anmäl arbetsdagarna omedelbart till arbetslöshetskassan.

Ansök om alterneringsersättning från arbetslöshetskassan inom tre månader från att alterneringsledigheten börjat. I regel betalas alterneringsersättningen i efterhand i en rytm av fyra kalenderveckor. Meddela din alterneringsledighet till arbets- och näringsbyrån.

Så här ansöker du om alterneringsersättning:

 • Ansök om alterneringsersättning från arbetslöshetskassan med en ansökan om alterneringsersättning.
 • Du kan fylla i ansökan om alterneringsersättning i Nätkassan.
 • Det är tillrådligt att lämna in ansökan om alterneringsersättning och dess bilagor till arbetslöshetskassan under den månad då alterneringsledigheten börjar. Beslutet om ersättningen fattas när arbets- och näringsbyrån gett ett utlåtande, ansökan jämte bilagor har lämnats in till arbetslöshetskassan och utbetalningen av alterneringsersättningen har börjat.

Bilagor till ansökan om alterneringsersättning:

 • Ett löneintyg från löneräknaren om hela löneperioder under de minst 52 veckorna som föregick alterneringsledigheten
 • Avtal om alterneringsledighet
 • Det senaste bekräftade beskattningsbeslutet och dess specifikationsdel, om du bedriver företagsverksamhet eller får förvärvsinkomster från jord- och skogsbruk

Meddela kassan omedelbart om eventuella arbetsdagar under alterneringsledigheten. Om du arbetar för en annan arbetsgivare, skicka också arbetsavtalet till kassan.

Arbetslöshetskassan får de uppgifter som krävs för att utreda arbetshistorien direkt från Pensionsskyddscentralen.  Om du är osäker på huruvida du uppfyller kravet på 20 års arbetshistoria, kan du be arbetslöshetskassan att beräkna din arbetshistoria. Du får information om andra förutsättningar för alterneringsledigheten hos arbets- och näringsbyrån.

TE tjänster

Ansökningsperiod betalningsdag
6.5.2024-2.6.2024 6.6.2024
3.6.2024-30.6.2024 4.7.2024
1.7.2024-28.7.2024 1.8.2024
29.7.2024-25.8.2024 29.8.2024
26.8.2024-22.9.2024 26.9.2024

 

Du kan skicka alla ansökningar och bilagor till kassan via Nätkassan. Nätkassan är det snabbaste och säkraste sättet att skicka ansökningar och bilagor till kassan. Om du inte kan använda Nätkassan, använd bifogade blanketter och posta blanketterna till Super arbetslöshetskassan.

Vi tar inte emot bilagor eller ansökningar per e-post.

Skicka bilagor och ansökningar via Nätkassan:

Nätkassa

Palkkatodistus vuorotteluvapaaseen Ladda fil

pdf-Dokument, 470,97 kB

Vuorottelukorvaushakemus Ladda fil

pdf-Dokument, 371,53 kB

Vuorotteluvapaasopimus Ladda fil

pdf-Dokument, 1084,93 kB