Siirry sisältöön

VUOROTTELU­VAPAA

Vuorotteluvapaa mahdollistaa pidemmän yhtäjaksoisen vapaan töistä.  Vuorotteluvapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta. Työajan on tullut olla yli 75 prosenttia alan kokoaikatyön työajasta ja työnantajan on tullut suostua vuorotteluvapaaseen. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaata ei voi jaksottaa, vaan se on pidettävä yhdessä jaksossa.

Hallituksen suunnittelemien lakimuutoksien vuoksi vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan eikä enää ole mahdollista saada vuorottelukorvausta 1.8.2024 jälkeen. Vuorotteluvapaalle jäävien osuus on vähentynyt jo usean vuoden ajalla. Vuonna 2022 Super työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta 160 henkilölle. 

Lakimuutos ei ole vielä voimassa ja sen sisältö ja aikataulu voi muuttua. 

 • olet tehnyt kokoaikatyötä (yli 75 % alan enimmäistyöajasta)
 • työsuhteesi on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän 13 kuukauden jaksoon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloksi.
 • työhistoriaa tulee olla vähintään 20 vuotta. Tarvittaessa voit pyytää työhistorian tarkistamista työttömyyskassasta, esimerkiksi Nettikassan kautta. Työhistoriaan voidaan laskea myös niin sanottuja rinnasteisia aikoja mm. perhevapaita maksimissaan 5 vuotta.
 • jos olet ollut vuorotteluvapaalla aikaisemmin, työhistoriaedellytys kahden vapaan välillä on viisi vuotta (60 kalenterikuukautta).
 • työnantajan tulee palkata sijainen vuorotteluvapaan ajaksi
 • olet tehnyt työnantajasi kanssa kirjallisen vuorotteluvapaasopimuksen

Vuorotteluvapaalle jääville on yläikäraja. Vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä. Yläikäraja ei kuitenkaan koske ennen vuotta 1957 syntyneitä. Tarkista oma vanhuuseläkkeen alaikärajasi omasta eläkelaitoksestasi.

 • vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia täydestä ansiopäivärahastasi ilman lapsikorotusta, vuorottelukorvauksen määrää voi laskea päivärahalaskurilla
 •  korvauksen perusteena olevaa ansiopäivärahaa laskettaessa otetaan huomioon vuorotteluvapaata edeltäneen vähintään 52 viikon ajalta ansaitut palkkatulot
 • vuorotteluvapaan aikana saatu ansiotulo vähentää vuorottelukorvauksen määrää, eli korvaus maksetaan soviteltuna. Mikäli olet ollut työssä vuorotteluvapaan aikana, ilmoita työpäivistä välittömästi työttömyyskassalle ja toimita käsittelyä varten kopio osa-aikatyön työsopimuksestasi
 • Jos sinulla on yritystoimintaa tai maa- ja metsätaloudesta saatuja ansiotuloja, voivat ne vaikuttaa vuorotteluvapaakorvauksen suuruuteen

Jos teet töitä vuorotteluvapaan aikana omalle työnantajallesi, ei sinulla ole oikeutta vuorottelukorvaukseen työpäiviltä. Ilmoita työpäivistä viipymättä työttömyyskassalle.

Hae vuorottelukorvausta työttömyyskassasta kolmen kuukauden sisällä vuorotteluvapaan alkamisesta. Vuorottelukorvaus maksetaan jälkikäteen pääsääntöisesti neljän kalenteriviikon rytmissä. Ilmoita vuorotteluvapaastasi TE-toimistoon.

Näin haet vuorottelukorvausta:

 • hae vuorottelukorvausta työttömyyskassalta vuorottelukorvaushakemuksella
 • vuorottelukorvaushakemuksen voit täyttää Nettikassassa
 • vuorottelukorvaushakemus liitteineen kannattaa jättää työttömyyskassalle sen kuukauden aikana, jolloin vuorotteluvapaa alkaa. Päätös korvauksesta tehdään, kun TE-toimisto on antanut lausunnon, hakemus kaikkine liitteineen on työttömyyskassalle toimitettu ja vuorottelukorvauksen maksatus on aloitettu.

Vuorottelukorvaushakemuksen liitteet:

 • palkanlaskijan kirjoittama palkkatodistus vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta vähintään 52 viikon ajalta
 • vuorotteluvapaasopimus
 • viimeksi vahvistettu verotuspäätös ja sen erittelyosa, jos sinulla on yritystoimintaa tai maa- ja metsätalouden ansiotuloa

Ilmoita kassalle viipymättä mahdollisista työpäivistä vuorotteluvapaan aikana. Jos teet töitä muulle työnantajalle, lähetä kassalle myös työsopimus.

Työttömyyskassa saa työhistorian selvittämistä varten vaadittavat tiedot suoraan Eläketurvakeskukselta.  Jos olet epävarma, täytätkö 20 vuoden työhistoriaedellytyksen, voit pyytää työttömyyskassaa laskemaan työhistoriasi. Muiden vuorotteluvapaan edellytysten osalta sinua neuvoo TE-toimisto.

TE-palvelu

Hakujakso maksupäivä 
31.7.2023-27.8.2023 31.8.2023
28.8.2023-24.9.2023 28.9.2023
25.9.2023-22.10.2023 26.10.2023
23.10.2023-19.11.2023 23.11.2023
20.11.2023-17.12.2023 21.12.2023

 

Pystyt lähettämään kaikki hakemukset ja liitteet kassalle Nettikassan kautta. Nettikassa on nopein ja turvallisin reitti lähettää kassalle hakemukset ja liitteet. Jos et pysty käyttämään Nettikassaa, käytä oheisia lomakkeita ja postita lomakkeet Super työttömyyskassaan.

Emme ota vastaan liitteitä tai hakemuksia sähköpostilla.

Lähetä liitteet ja hakemukset Nettikassan kautta: 

Nettikassa

Palkkatodistus vuorotteluvapaaseen Lataa tiedosto

pdf-dokumentti, 470,97 kB

Vuorottelukorvaushakemus Lataa tiedosto

pdf-dokumentti, 371,53 kB

Vuorotteluvapaasopimus Lataa tiedosto

pdf-dokumentti, 1084,93 kB