Siirry sisältöön

SOVITELLUN PÄIVÄRAHAN SUURUUS

Osa-aikaisesta tai keikkatyöstä maksetussa tulossa on niin sanottu suojaosa. Suojaosa on 300 euroa kuukauden sovittelujaksolla ja 279 euroa neljän viikon sovittelujaksolla. Suojaosan ylittävästä osasta puolet vaikuttaa vähentävästi täyteen ansiopäivärahaan sovittelujaksolla. Suojaosa poistuu 1.4.2024.

HUOM!

Lakimuutoksen takia sovitellun päivärahan suojaosa poistuu 1.4.2024 ja kaikki tulot tulevat vaikuttamaan sovitellun päivärahan määrään. Suojaosan poisto vaikuttaa päivärahan määrään alentavasti enintään 150 €. Suojaosaa ei oteta huomioon laskettaessa päivärahan määrää, jos ansiopäivärahan hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Suojaosan poiston jälkeen voit laskea päivärahan määrää tällä laskurilla. 

ESIMERKKI päivärahasta suojaosan kanssa:

Täysi ansiopäivärahasi on 50 euroa päivässä. Aloitat osa-aikatyön, josta saa palkkaa 1000 euroa kuukaudessa. Koska palkka maksetaan kuukausittain, hakujakso on kalenterikuukausi. Puolet suojaosan ylittävästä palkasta vaikuttaa ansiopäivärahan määrään (1000 – 300) x 0,5 = 350. Tämä 350 euroa jaetaan luvulla 21,5, joka on laskennallinen työpäivien määrä kuukaudessa. Näin saadaan täyttä päivärahaa vähentävä määrä 16,28 euroa päivässä. Soviteltu päiväraha on siis 50-16,28=33,72 euroa päivässä ja sitä maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä.

Jos soviteltavat tulot hakujaksolla jäävät alle suojaosan, ne eivät vaikuta päivärahaan.

Sovitellussa ansiopäivärahassa on enimmäismäärä. Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat yhteensä olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan verran.

Yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä ansaittua työtuloa ei sovitella.

Sovittelun ulkopuolelle jäävät myös esteen (esim. karenssin tai Kelan sairauspäivärahan) ajalla ansaitut tulot.

Voit tarkistaa sovitellun päivärahasi suuruutta ansiopäivärahalaskurilla. Suojaosan poiston jälkeen voit laskea päivärahan määrää tällä laskurilla