Siirry sisältöön

Lomakorvauksien jaksotus 1.1.2024 alkaen

Yli kaksi viikkoa kestävien kokoaikatöiden lomakorvaukset jaksotetaan. Tämä tarkoittaa, että jos henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella. Omavastuuaika alkaa mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen. 

Lomakorvaukset jaksotetaan, jos ne maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön perusteella.

Esimerkki: 

Jäät työttömäksi kokoaikatyöstä ajalle 1.6.2024-31.7.2024 ja sinulle maksetaan lomakorvauksia viimeisessä palkassa noin yhdeltä kuukaudelta. Lomakorvaus jaksotetaan ja et saa päivärahaa ajalta 1.6.2024-30.6.2024. Tämän jälkeen sinulta otetaan seitsemän päivän omavastuuaika ajalta 1.7-9.7.2024. Päivärahaa maksetaan sinulle ajalta 10.7.2024-31.7.2024. 

 

 

 • vuosilomalakiin perustuva lomakorvaus,
 • säästövapaasta maksettava korvaus,
 • lomakorvaus, jota ei ole maksettu, koska hakija luopuu oikeudestaan lomakorvaukseen ja
 • lomakorvaus työaikapankista

Huom! Vain yli kahden viikon kokoaikatyön lomakorvaukset jaksotetaan.  

 • Työnantaja ja työntekijät voivat kirjallisesti sopia, että vanhat lomat siirtyvät uuteen työsuhteeseen. Työsuhteiden ei tarvitse jatkua yhdenjaksoisesti.
 • Jos lomakorvaus maksetaan kokoaikatyöstä jokaisen palkan yhteydessä, työsuhteen päättyessä jaksotetaan kaikki lomakorvaukset työsuhteen ajalta yhteenlaskettuna.
 • Konkurssin tehnyt työnantaja ja konkurssipesä ovat kaksi eri työsuhdetta. Lomakorvaus jaksotetaan kummastakin työsuhteesta erikseen.
 • Jos lomakorvaus on kertynyt koko- ja osa-aikatyöstä, jaksotetaan vain kokoaikatyöhön perustuvat osuus.

 

 • karenssista tai
 • irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen hylystä, jos
  • työntekijä on irtisanoutunut lomautuksen kestettyä 200 päivää tai
  • työnantaja päättänyt työsuhteen ilman irtisanomisaikaa (TSL 6 luku 4 §)