Siirry sisältöön

Oikeus ansiopäivärahaan

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa työttömille, lomautetuille ja osittain työllistyville, jos työajan lyhentäminen perustuu työnantajan aloitteeseen. Sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikaista työtä. Työnhaun tulee olla voimassa, kun haet ansiopäivärahaa.

TE-toimisto 

Ansiopäivärahaa haetaan takautuvasti aina kuukauden tai neljän kalenteriviikon (ma-su) jaksoissa. Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää täydeltä kahdelta kalenteriviikolta, jos olet kokonaan työttömänä. Tarkista hakemuksen käsittelyssä tarvittavat liitteet ja ansiopäivärahaoikeuden täyttymisen edellytykset. 

Ansiopäivärahan liitteet

Ansiopäivärahan edellytykset

  • Olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 kalenteriviikkoa
  • Työssäoloehtosi on täyttynyt jäsenyysaikana
  • Olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
  • Olet iältäsi 18–64-vuotias. Lomautustilanteissa päivärahaa voidaan maksaa vielä 65–68-vuotiaille.
  • Työssäoloehdon on tullut täyttyä sen jälkeen, kun olet täyttänyt 18 vuotta
  • Olet työtön, lomautettu tai työskentelet osittain