Siirry sisältöön

PALKKATULOJEN VAIKUTUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN

Työttömyytesi ajalla saamasi työn tulot huomioidaan maksuperusteisesti. Palkkasi vaikuttaa sillä hakujaksolla, jonka aikana palkka maksetaan sinulle.

ESIMERKKI: Jos työskentelet esimerkiksi elokuussa, huomioidaan elokuussa ansaittu palkka vasta, kun se maksetaan. Jos palkka maksetaan elokuussa, huomioidaan se elokuun päivärahan määrässä. Jos palkka maksetaan syyskuussa, huomioidaan se syyskuun päivärahan määrässä, vaikka olet työskennellyt elokuussa.

Soviteltua päivärahaa maksettaessa enimmäisaika kuluu hitaammin kuin kokonaan työttömänä. Hakujaksolta maksettu soviteltu päiväraha bruttona jaetaan täysimääräisen ansiopäivärahasi suuruudella ja saadaan hakujaksolla enimmäisajan laskuriin kertyvien päivien lukumäärä.

ESIMERKKI: Jos täysi työttömyyspäivärahasi päivässä on 50 euroa päivässä ja saat esim. elokuussa soviteltua päivärahaa yhteensä 741,84 euroa kertyy enimmäislaskuriin yhteensä 14 päivää (741,84/50=14,84).

TYÖAJAN VAIKUTUS PÄIVÄRAHAAN

Tehty työaika huomioidaan palkan maksuajankohdan perusteella eli maksuperusteisesti. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos työaika on enintään 80 % alalla olevan enimmäistyöajasta.

ESIMERKKI: Teet keikkatöitä syyskuussa yhteensä 140 tuntia. Palkka töistä maksetaan 15.10.2021. Kokoaikaisen työn työntekijän työaika on 38,25 tuntia viikossa. 80 % alan enimmäistyöajasta on 131,58 tuntia kuukaudessa. Työaikasi ylittyy ja lokakuun hakemuksesi ajalta 1.10.-31.10.2021 hylätään syyskuussa tehtyjen tuntien perusteella.

Syyskuun hakujaksolla sinulle maksetaan täyttä päivärahaa, ellet ole saanut palkkatuloa syyskuun aikana.