Siirry sisältöön

UUDEN TYÖSSÄOLOEHDON TÄYTTYMINEN

Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut töissä vähintään 26 työssäoloehdon täyttävää viikkoa 28 kuukauden aikana. Uutta työssäoloehtoa kerryttävät vähintään 18-tuntiset työssäoloviikot, jolloin myös palkka on ollut työehtosopimuksen tai vähimmäispalkan mukainen. Jos työehtosopimusta ei ole, tulee kokoaikatyön palkan olla minimipalkan mukainen (1 331 €/kk vuonna 2023).

Uuden työssäoloehdon täytyttyä määritellään päivärahan suuruus uudelleen ja asetetaan uusi omavastuuaika, jos edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa.

ESIMERKKI: Työssäoloehto täyttyy uudelleen 11.12.2022. Edellisen kerran työssäoloehdon täyttymisen jälkeen päivärahan maksatus on omavastuuajan jälkeen alkanut 01.11.2021. Edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi, joten päivärahan suuruus määritellään uudelleen ja otetaan omavastuuaika.

Jos edeltävän enimmäisajan alkamisesta on aikaa enintään vuosi ja edellisellä kerralla on vahvistettu omavastuuaika, ei määritystä tehdä, ainoastaan enimmäisaika alkaa alusta.

ESIMERKKI: Työssäoloehto täyttyy uudelleen 11.12.2022. Edellisen kerran työssäoloehdon täyttymisen ja omavastuuajan jälkeen päivärahan maksatus on alkanut 30.12.2021. Edeltävän enimmäisajan alkamisesta on alle vuosi, joten päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen eikä omavastuuaikaa oteta.

Jos uusi työssäoloehto täyttyy omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen aikana, päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen eikä enimmäisaika ala alusta koulutuksen ollessa kesken. 

Jos olet täyttänyt 58 vuotta uuden työssäoloehdon täyttyessä ja päivärahasi suuruus pienenisi uuden palkanmäärityksen myötä, ei päivärahan suuruutta määritellä uudelleen. Tällöin asetetaan tarvittaessa omavastuuaika ja enimmäisaika alkaa alusta.